OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

  Rektor

Почитувани студенти,

Не постои тајна за успехот
Постои само верба , упорност и посветеност
Секоја академска година изминува во чекорење, во изградба, во натпревар
Години исполнети со борба на идеи
Во создавање на брендот УТМС

Почитувани студенти,
Изградете ја Вашата куќа на знаење на цврсти основи
Бидете мостот меѓу знаењето, умешноста и креативноста
Создадете свет полн со идеи, иновации и критериуми, бидејќи само на тој начин ќе станете професионалци
Конструирајте ја Вашата иднина со помош на научните дисциплини кои ги нуди УТМС
Изберете ја Вашата вистинска професија
Бидете чекор пред другите
Со новата методологија
Со новите предизвици
Токму затоа сме ние тука
Токму затоа е УТМС
Не ја пропуштајте можноста да бидете први
Бидете дел од успешните
Бидете дел од УТМС

Со почит,
Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
Ректор
Проф. д-р Аце Миленковски

Potpis Rektor Perduv