OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • УПИСИ

    kampanja 2018-2019

Во функција на апликативно промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“...

Во функција на промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СУГС „Браќа Миладиновци” од Скопје го посетија универзитетот...

Во функција на апликативно претставување на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СЕПУГС „Арсени Јовков“...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, во рамките на своите општествено одговорни активности на 12.12.2017 година, беше домаќин на матурантите од СГГУГС „Здравко Цветковски“...

Во функција на промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СУГС „Георги Димитров” од Скопје го посетија универзитетот...

  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

Newsletter