OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Презентација на УТМС пред матурантите во СУГС „Никола Карев”
Презентација на УТМС пред матурантите во СУГС „Никола Карев”
Презентација на УТМС пред матурантите во СУГС „Никола Карев”
Презентација на УТМС пред матурантите во СУГС „Никола Карев”
  • УПИСИ

    kampanja 2017 18 mk

Преку мултимедијална презентација со јасно воведување во академските предизвици кои ги очекуваат матурантите во СОУ „Кочо Рацин” во Велес...

Со интерес и внимание матурантите од средното училиште ОСУ „Јовче Тесличков” во Велес ја проследија презентацијата на тимот од професори...

Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје ја продолжи кампањата за упис на студенти во академската 2016-2017 година во ССОУ „Коле Неделковски”...

  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

Newsletter