OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Партнери на УТМС

МЕЃУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ

 

 1. WORLD TOURISM ORGANISATION UNWTO;
 2. Pacific Asia Travel Association PATA;
 3. Association of Turkish travel agencies TURSAB;
 4. Albanian Tourism Association, ATA;
 5. International center for improvement of tourism and catering-SACEN, Belgrade, Serbia;
 6. Македонски олимписки комитет;
 7. Хотелска асоцијација на Македонија-ХОТАМ.
 8. „Lions“ клуб District 132 MKD.

 

УНИВЕРЗИТЕТИ И ФАКУЛТЕТИ

 

 1. Универзитет во Риека, Факултет за менаџмент во туризмот и угостителството во Опатија, Р. Хрватска;
 2. Универзитет „Сингидунум“ од Белград, Р. Србија
 3. Универзитет во Нови Сад, Природно-математички факултет, Департман за географија, туризам и хотелијерство, Нови Сад, Р. Србија;
 4. Југозападен Универзитет „Неофит Рилски“, Економски факултет, Благоевград, Бугарија;
 5. Central Michigan University (Faculty of Economics), USA;
 6. Универзитет ЕДУКОНС, Сремска Каменица, Србија;
 7. Нов Бугарски универзитет, Софија, Бугарија;
 8. Европски политехнички универзитет, Перник, Бугарија;
 9. Државен Универзитет во Тетово;
 10. Panha Chiet University (PCU), Kongdom of Cambodia;
 11. Universita Europea di Roma, Swiss School of Manаgеment, Italy;
 12. Национална спортна академија „Васил Левски“, Софија, Бугарија;
 13. Универзитет во Црна Гора, Факултет за туризам и хотелиерство, Котор, Р. Црна Гора;
 14. Факултет за образување на дипломирани правници и дипломирани економисти за раководни кадри (Стопанска академија) во Нови Сад, Р. Србија;
 15. Факултет за менаџмент и бизнис администрација, Сремски Карловци, Србија;
 16. Факултет за менаџмент, Нови Сад, Р. Србија;
 17. Lincoln School of Business Managеment, Karnal, Harayana, India;
 18. Technological education institute of Serres, Greece;
 19. Liverpool Hope University and Mediterranean university-school of tourism and hotel management, Antalia, Turkey;
 20. Висока туристичка школа во Белград, Р. Србија;
 21. Niasantasi University, Istanbul, Turkey;
 22. Hasan Kalyoncu Uneversity, Gasiantep, Turkey;
 23. Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“, Охрид;
 24. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld”, Zagreb, Croatia;

 

ДРЖАВНИ ОРГАНИ И АГЕНЦИИ

 

 1. Царинска управа на Република Македонија;
 2. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.

ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

 1. Град Скопје;
 2. Општина Карпош, Скопје;
 3. Општина Крушево.

УЧИЛИШТА

 

 1. Државно средно училиште „Наум Наумовски-Борче“, Крушево.

 

МЕЃУНАРОДНИ КОМПАНИИ

 

 1. Спортен туризам, Порторож, Словенија;
 2. Asterix tours international, Antalya, Turkey;
 3. SAN&FAN, Kushadasi, Turkey;
 4. MELI Group, Thessaloniki, Greece;
 5. Hellenic Tourist groups S.A., Thessaloniki, Greece;
 6. REA group hotels, Litohoro, Greece;
 7. Hotel EGNATIA PALACE, Thessaloniki, Greece;
 8. Египетска консултантска туристичка канцеларија, Каиро, Египет;
 9. Odeon, Antalya, Turkey;
 10. Trimonium Employment Staffing Solution, Sofia, Bulgaria;
 11. Mellitours Travel Services, Thessaloniki, Greece;
 12. JOB TRUST, Thessaloniki, Greece;
 13. Norwich Managеment Consulting, Hyderabad, Andhra Pradesh, India;
 14. Anatolia consult Ltd, Sofia, Bulgaria.

 

КОМПАНИИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 1. Скопски саем-Скопје;
 2. ЦС Глобал-Скопје;
 3. Мноого-медија-Скопје;
 4. Сава Табак осигурување;
 5. Трговско друштво Авто куќа-Скопје;
 6. УРБАН ИНВЕСТ-Кавадарци;
 7. Ски центар Кожув, Кавадарци.