OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Препознатливост

 

Својствени, впечатливи, единствени...

Својствени, според начинот и методологијата на работа. Впечатливи, според имиџот што го градиме секојдневно. И единствени, според производот што го испорачуваме.

За сево ова говорат дипломите и сертификатите што ги издава Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, кои содржат меѓународни кодови за взаемно препознавање и признавање, со различните образовни системи на странските држави во академски цели, односно за академско признавање титули или преод за студирање во странство.

Дипломите и сертификатите што ги издава Универзитетот јасно ги откриваат постигнувањата на студентот, во правец на усвоени знаења, вештини и компетенции од одбраната област за студирање, без разлика дали се работи за академски потреби, односно за продолжување на студиите на студентот на друг странски универзитет или, пак, за професионални потреби, како остварување на право на вработување во одредена професија.

Токму затоа сме ....Единствени!