OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Визија

 

Нашата визија е домашна и меѓународна препознатливост. Восприемање на знаењето, презентација на вештините и видивост на стручноста.

Универзитетот за туризам и менаџмент според методологијата што ја практикува на стекнување знаења, вештини и компетенции, е синоним за највисоки стандарди и барања за одржување на квалитет, што му обезбедува место во редот на универзитетите кои се лидери во областа на високото образование во Европа и во светот.

Како член на придружните членки на Светската туристичка организација, (UNWTO) Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, постојано работи на развивање на регионалната и меѓународната соработка со сродни Универзитети и организации, на полето на научните дисциплини, кои се изучуваат на овој Универзитет.

Токму затоа сме... Едноставно најдобри!