OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Нашата мисија е создавање, спроведување и одржување на највисок квалитет во образованието. Подготовка на високо стручни кадри, кои ќе умеат да се соочат со предизвиците, што во иднина ќе им ги постават нивните професионални кариери.

Нашата визија е домашна и меѓународна препознатливост. Восприемање на знаењето, презентација на вештините и видивост на стручноста.

Својствени, впечатливи, единствени...

ПРЕГЛЕД НА ИНСТИТУЦИИ ПАРТНЕРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ