OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Согласно Годишната програма за работа, студентите од УТМС, беа во посета на „Халк банка”, најбрзорастечка банка во Република Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје за студентите организира посета на Меѓународниот саем за туризам „Philoxenia 2017” кој се одржува во Солун, Р. Грција...

Најдобрите студенти од УТМС, Христијан Пешталески и Моника Кочовска од Факултетот за туризам, Александар Тофиловски од Економски факултет, Јелена Нинкикева од Факултет за менаџмент на човечки ресурси...

На 09.11.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и вработените предавање ќе одржи генералниот директор на компанијата ИТД Дистрибуција...

Во рамките на програмата за гости-предавачи на Универзитетот за туризам и манаџмент во Скопје на 01.11.2017 година, експертско предавање одржа амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија...

На 01.11.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и вработените свое предавање ќе одржи амбасадорот на Кралството Холандија во Р. Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје постојано вложува во развој и надградување на знаењата на своите студенти, но и во социо-културолошките искуства како значаен фактор за развојот на младите...

Страница 2 од 70