OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

По повод завршувањето на академската 2016-2017 година на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје беше одржана свечена церемонија на која според методологијата на студирање на најдобрите студенти им беа доделени декански пофалници...

Универзитетот за Туризам и Менаџмент-Скопје инклузивно делува кон своите студенти во низа од наставни и воннаставни проекти...

Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје за најдобрите студенти обезбедува можности за глобален професионален и академски развој...

Драги студенти, алумни и матуранти,

Да го обоиме заедно крајот на уште една успешна академска година!...

Во рамките на промотивните активности за упис на студенти во академската 2017-2018 година, тим од Универзитетот за туризам и менаџмент...

На 25.05.2017 година на УТМС одржа предавање проф. Љубинка Андоноска, доцент на „University of Texas At El Paso” на тема: Високото образование во САД, практики и искуства...

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје реализираше промотивни активности пред учениците од гимназијата „Алгоритам“ во Скопје....

На 25.05.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и академскиот кадар предавање ќе одржи доц. д-р Љубинка Андоноска, доцент на „University of Texas At El Paso”...

Страница 2 од 63