OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Претставниците од Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, проф. д-р Сашо Кожухаров и доц. д-р Дејан Наковски...

Економскиот факултет во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ за сертифицирана обука...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на УТМС во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ ...

Факултетот за маркетинг на УТМС во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ...

Во рамките на уписната политика на УТМС во академската 2017-2018 година, Факултетот за туризам на запишаните студенти во прва година им доделува ваучер од 500 ЕУ ...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје во академската 2017-2018 година во рамките на креираните уникатни и актуелни образовни политики на студентите ќе им овозможи вклучување во креативни активности...

Во новата кампања на World Tourism Organization (UNWTO) за подигнување на свеста за вредноста на одржливиот туризам за економскиот развој –Travel, Enjoy, Respect...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје објавува Конкурс за избор на студенти и наставен кадар и мобилност за обука...

Страница 2 од 65