OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во организација на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси и Центарот за кариера кои функционираат во рамките на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, доц. д-р Дејан Наковски и асс. м-р. Горан Апостоловски...

Програмата за промоцијата на Универзитетот за туризам и манеџмент од Скопје, опфаќа повеќе интегрирани маркетинг комуникации...

Студентите и вработените на УТМС, на Првиот меѓународен гастрономски натпревар - Македонија 2016, уште еднаш го потврдија високиот степен...

13.10.2016

Во насока на продолжување на соработката со бизнис секторот, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

На 08.10.2016 година во Македонскиот народен театар во Скопје, Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје величенствено го прослави...

Страница 10 од 62