OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со промотивни активности учествуваше на Образовното рандеву кое се одржа во СОУ „Кочо Рацин”-Велес...

Промотивни активности за упис на нови студенти, Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, реализираше во СОУ „Таки Даскало “ во Битола...

Матурантите од СУГС „Лазар Танев”-Скопје, поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Во функција на непосредно претставување на 10-те прични за студирање на УТМС, матурантите од СОУ „Добри Даскалов” од Кавадарци го посетија универзитетот...

Матурантите од СУГС „Кочо Рацин”-Скопје, поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Во функција на апликативно претставување на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од ОСУ „Јовче Тесличков”, СОУ „Кочо Рацин” и ССОУ „Димитрија Чуповски”...

Во рамките на стратешката определба на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје за соработка со деловната заедница...

Страница 9 од 68