OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На 10.04.2017 година во 11:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите свое предавање ќе одржи м-р Ема Анчевска...

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СУГС „Горги Димитров” го посетија универзитетот...

Во рамките на промотивната кампања матуранти од СГГУГС „Здравко Цветковски” го посетија Универзитетот за туризам и менаџмен во Скопје...

Во функција на непосредно запознавање со 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СЕПУГС „Аресни Јовков”...

Ви доставуваме информација за аплицирање на Универзитетот Сапиенца во Рим, за академската 2017-2018...

Во рамките на проектот Еразмус +, програма за студентска мобилност, студенти од УТМС имаат можност да следат дел од студиите на реномирани универзитети во светот...

Како дел од стратегија за интернализација, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје од 2015 година е активно вклучен во програмата Еразмус плус...

Страница 8 од 65