OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Предавањата во Гаја се многу слични како на Универзитетот за туризам и менаџмент, со тоа што и на двата факултета поеднакво се обрнува внимание и на теоретскиот и на практичниот дел од наставата... 

Најдобрите студенти од Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје, се интегрираа во следење на еднонеделна МВА едукативна програма на тема: „Лидерство и организациско однесување”...

Најдобрите студенти од Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје, се вклучија во следење на еднонеделна МВА едукативна програма на тема: „Лидерство и организациско однесување” на престижниот Maastricht School of Management во Холандија...

По повод завршување на академската 2016-2017 година, традиционално, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, организираше забава на која присуствуваа вработените, студентите, членовите на алумни клубот како и матуранти од средните училишта од Скопје...

По повод завршувањето на академската 2016-2017 година на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје беше одржана свечена церемонија на која според методологијата на студирање на најдобрите студенти им беа доделени декански пофалници...

Универзитетот за Туризам и Менаџмент-Скопје инклузивно делува кон своите студенти во низа од наставни и воннаставни проекти...

Универзитетот за туризам и менаџмент- Скопје за најдобрите студенти обезбедува можности за глобален професионален и академски развој...

Драги студенти, алумни и матуранти,

Да го обоиме заедно крајот на уште една успешна академска година!...

Страница 8 од 70