OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Ве информираме дека, првиот академски час со студентите запишани во прва година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, во академската 2017-2018 година, ќе се одржи на 18.09.2017 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје како единствена придружна членка на Светската туристичка организација (UNWTO) од Република Македонија, во партнерство со Qatar Airways на 27.09.2017 година...

Факултетот за претприемачки бизнис во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ за сертифицирана обука...

Во рамките на перманентната интензивна меѓународна соработка, која ја вклучува и Еразмус + програмата за размена на академски и административен кадар...

Претставниците од Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, проф. д-р Сашо Кожухаров и доц. д-р Дејан Наковски...

Економскиот факултет во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ за сертифицирана обука...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на УТМС во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ ...

Факултетот за маркетинг на УТМС во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ...

Страница 8 од 72