OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На 27.02.2011 година Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје и Европскиот политехнички универзитет од Перник, Бугарија склучија спогодба за огранизирање на студии од областа на...

Амбасадорот на Република Словенија, Ален Бергант, гостин на УТМС, одржа предавање за туризмот и промоција на неговата земја.
Дебата на значењето на туризмот во светот и неговото истакнување во глобалната политичка и економска агенда. Договор за соработка на УТМС со УАЛИ Колеџот во Момбаса.Од наредната учебна година, студии на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје, за регионот на источна Македонија, и во Свети НиколеРазговори со ректорот Миленковски за можмностите за соработка

 

На вториот ден од Конгресот, најнапред на пленарната сесија беа поканети лидери на политички партии од Македонија за да ги излозат своите програми и визии за развојот на туризмот.

Универзитетот за применети науки од Бреда и Универзитетот за туризам и менаџмент ќе ја развиваат веќе воспоставената соработка.


Страница 61 од 63