OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

М-р Ема Анчевска како ко-основач и сопственик маркетинг агенцијата „Идеа Лаб”, говореше на тема „Од идеја до бизнис“...

Во рамките на програмата за гости - предавачи на Универзитетот за туризам и манаџмент во Скопје на 06.04.2017 година, експертско предавање одржа амбасадорот на Република Унгарија...

На 10.04.2017 година во 11:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите свое предавање ќе одржи м-р Ема Анчевска...

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СУГС „Горги Димитров” го посетија универзитетот...

Во рамките на промотивната кампања матуранти од СГГУГС „Здравко Цветковски” го посетија Универзитетот за туризам и менаџмен во Скопје...

Во функција на непосредно запознавање со 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СЕПУГС „Аресни Јовков”...

Ви доставуваме информација за аплицирање на Универзитетот Сапиенца во Рим, за академската 2017-2018...

Страница 6 од 63