OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Матурантите од СУГС „Лазар Танев”-Скопје, поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Во функција на непосредно претставување на 10-те прични за студирање на УТМС, матурантите од СОУ „Добри Даскалов” од Кавадарци го посетија универзитетот...

Матурантите од СУГС „Кочо Рацин”-Скопје, поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Во функција на апликативно претставување на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од ОСУ „Јовче Тесличков”, СОУ „Кочо Рацин” и ССОУ „Димитрија Чуповски”...

Во рамките на стратешката определба на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје за соработка со деловната заедница...

Со цел апликативно претставување на 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СОУ „Љупчо Сантов” и СОУ „Гошо Викентиев”...

Во рамките на планираните активности на Центарот за кариера на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, на 25 Април 2017 година...

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со промотивни активности беше дел од МАССУМ...

Страница 5 од 63