OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во функција на непосредно запознавање со 10-те прични зошто да студирате на УТМС, матурантите од СЕПУГС „Аресни Јовков”...

Ви доставуваме информација за аплицирање на Универзитетот Сапиенца во Рим, за академската 2017-2018...

Во рамките на проектот Еразмус +, програма за студентска мобилност, студенти од УТМС имаат можност да следат дел од студиите на реномирани универзитети во светот...

Како дел од стратегија за интернализација, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје од 2015 година е активно вклучен во програмата Еразмус плус...

Перманентната деловната соработка на институционално и академско ниво помеѓу Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје и Народна Банка на Република Македонија...

Во рамките на традиционалната манифестација, карневалот во Струмица, кој секоја година се одржува по повод верскиот празник Прочка...

Во амфитеатарот на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје на 23-ти Февруари 2017 година се одржа Свечена седница на Сенатот на УТМС...

Академската посетата на професорот Луис Мутињо на УТМС беше проследена од претставници на електронските и печатените медиуми...

Страница 5 од 62