OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Центарот за економска политика, анализа и консалтинг (CEPAC) во ко-спонзорство со НАТО, Директоратот за јавна дипломатија...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои приоритетно се фокусирани на обезбедување силна академска и институционална подршка на студентите...

Во рамките на спроведување на практичната настава по предметот Гастрономија, студентите од Факултетот за туризам...

По повод Светскиот ден на туризмот, Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје како единствена придружна членка на Светската туристичка организација (UNWTO) од Република Македонија...

На 05.10.2017 во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС, пред вработените и студентите, предавање ќе одржи директорката на Управата за јавни приходи, г-ѓа Сања Лукаревска...

Во рамките на можностите кои ги нуди Програмата Еразмус Плус, а согласно потпишаните договори за соработка на УТМС со голем број истакнати универзитети во странство...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје во соработка со Министерството за образование и наука, ги имплементира активните политики во рамките на Твининг проектот финансиран од ЕУ...

По повод одбележувањето на Светскиот ден на туризмот на 27.09.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и вработените предавање на тема: Туризмот во Хрватска...

Страница 4 од 70