OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во функција на апликативно промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СОУ „Јосип Броз Тито” и СОУ „Таки Даскало”...

На 6-ти Мај 2017 година, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, уште еднаш ги отвори вратите за членовите на Здружение на професори по географија на Македонија „ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ’’...

Тим од професори и асистенти реализираше промотивни активности во СОУ „Јосип Броз Тито” во Битола...

Во рамки на својата промотивна кампања за упис на студенти, УТМС реализираше презентација пред матурантите од средното економско училиште „Јане Сандански" во Битола...

Во рамките на кампањата за успис на нови студенти на УТМС беше одржана апликативна промоција на предностите на студирање пред матурантите од СУГС „Никола Карев”...

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со промотивни активности учествуваше на Образовното рандеву кое се одржа во СОУ „Кочо Рацин”-Велес...

Промотивни активности за упис на нови студенти, Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, реализираше во СОУ „Таки Даскало “ во Битола...

Страница 4 од 63