OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на планираните практикуми студентите од Факултетот за туризам, предводени од професори и асистенти реализираа наставно-научен практикум во Источна Македонија...

Во функција на екстензивирање на меѓународната соработка, ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, проф. д-р Аце Миленковски...

Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, Скопје, распишува конкурс за есеj за млади економисти до 35 години...

Од 10-ти до 12-ти Мај 2018 година во Сакарја, Р. Турција, Универзитетот Сакарја организира Меѓународна конференција за интернационална трговија „INTRADERS“....

ИАЦБЕ (International Accreditation Council for Business Education) како еден од најеминентите одбори за акредитација на образованието за бизнис...

Центарот за економска политика, анализа и консалтинг (CEPAC) во ко-спонзорство со НАТО и Директоратот за јавна дипломатија, на 18-ти и 19-ти Октомври 2017 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје континуирано соработува со деловната заедница со цел студентите да учат од добри практики што ќе придонесе да се стекнат со извонредни компетенции...

Во организација на Министерството за образование и наука на Р. Македонија, во рамки на проектот „Кон слободното движење на професионалците“ подржан од Европска Унија...

Страница 3 од 70