OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

УТМС ПО ТРЕТ ПАТ ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА SUPERBRANDS ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје оваа година е единствениот универзитет кој трет пат по ред е Супербренд во високото образование.Ова признание е потврда за квалитетот во образованието кој УТМС го практикува веќе 12-та година. Перманентното следење и имплементирање на високи стандарди во едукативниот процес придонесува за профилирање на дипломирани и магистрирани кадри кои се стекнуваат со извонредени, конкурентни компетенции за вработување во престижни компании и институции. Континуираното подобрување на квалитетот во сите сегменти на работата на УТМС е препознатливо, уникатно и докажано со наградата SUPERBRANDS во високото образование за 2017 година.