OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

НАЈДОБРИТЕ УЧАТ ОД НАЈДОБРИТЕ!

Гордоста на македонскиот ракомет, Борко Ристовски, чија меѓународна кариера и успеси ја китат македонската спортска историја, денес 18.07.2017 го одбрани својот дипломски труд на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
Бранењето на својот дипломски труд, Ристовски симболично го спореди со бранењето на голови од светски играчи.
УТМС му ја честита на Ристовски и оваа одбрана со надеж за бројни успеси и во иднина.