OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

НАЈАВА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС НА МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО „ВАН ХОЛ”, М-Р ВИКТОР ДОЈЧИНОВСКИ

На 22.05.2017 година во 11:30 часот во предавална 202 на УТМС пред студентите предавање ќе одржи м-р Виктор Дојчиновски, менаџер на човечки ресурси во „Ван Хол”.

Предавањето ќе биде на тема: Вештини на ефикасно интервјуирање.