OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

МАТУРАНТИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД СТРУМИЦА ВО ПОСЕТА НА УТМС

Тимот на УТМС со матуранти од средните училишта од Струмица Тимот на УТМС со матуранти од средните училишта од Струмица

Во функција на апликативно промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје за упис на студенти во академската 2017-2018 година, матуранти од СОУ „Никола Карев”, СОУ „Јане Сандански” и СОУ „Димитар Влахов” од Струмица го посетија универзитетот при што остварија средби со деканите и професорите со кои разговараа за условите и можностите за студирање. Воедно преку мултимедијална презентација им беше претставена апликативноста на платфотмата Е-студент и Е-библиотека, примената на дигиталната технологија во процесот на учење, ентериерот на предавалните и амфитеатарот. За време на посетата во функција на професионална ориентација беше реализирана обука од проф. д-р Александра Стоилковска и доц. д-р Валентина Муцунска Палевска за матурантите на тема: „Планирање и развој на кариера” по чие завршување им беа доделени сертификати. Во непосредната комуникација со вработените и студентите, матурантите го искажаа големото задоволство и импресиите од атмосферата на УТМС како и од современите услови за студирање. Дел од матурантите донесоа одлука да студираат на УТМС.