OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на долгогодишната практика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, согласно годишната програма на Факултетот за претприемачки бизнис на 05.12.2017 година, гостин предавач од практиката беше г-дин Јован Грков...

На 26 Ноември 2017 година во Македонска опера и балет во Скопје се одржа уникатна, свечена промоција на деветтата генерација дипломирани студенти на прв циклус студии и на седмата генерација магистрирани студенти...

На 05.12.2017 година во 11:00 часот во амфитеатарот на УТМС, пред вработените и студентите, предавање ќе одржи г-дин Јован Грков, почесен доктор на науки на УТМС, основач и сопственик на Компанијата „Урбан Инвест”....

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со особена чест и задоволство ја најавува уникатната, свечена промоција на деветата генерација дипломирани студенти и седмата генерација магистри...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје проактивно работи на оспособување на своите студенти за глобалниот пазар, притоа работејќи на академската, професионалната и социјалната надградба на секој студент индивидуално...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Согласно Годишната програма за работа, студентите од УТМС, беа во посета на „Халк банка”, најбрзорастечка банка во Република Македонија...

Страница 1 од 70