OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Согласно годишната програма за работа на УТМС и супремацијата на нивото на знаења, вештини и компетенции на студентите, на 07 Декември 2017 година...

Во рамките на долгогодишната практика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, согласно годишната програма на Факултетот за претприемачки бизнис на 05.12.2017 година, гостин предавач од практиката беше г-дин Јован Грков...

На 26 Ноември 2017 година во Македонска опера и балет во Скопје се одржа уникатна, свечена промоција на деветтата генерација дипломирани студенти на прв циклус студии и на седмата генерација магистрирани студенти...

Согласно годишната програма за работа на Економскиот факултет на УТМС, денес, 22.11.2017 година, студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје беа во посета на Царинската управа на Република Македонија...

Страница 1 од 29