OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Гордоста на македонскиот ракомет, Борко Ристовски, чија меѓународна кариера и успеси ја китат македонската спортска историја, денес 18.07.2017 го одбрани својот дипломски труд...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје за најдобрите студенти обезбеди можности за глобален професионален и академски развој...

На Економскиот факултет на УТМС, согласно утврдената програма и практика, и оваа година на најдобрите студенти за академската 2016/2017 година им беа доделени декански пофалници...

На 30.05.2017 година во просториите на УТМС се одржа редовна седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет...

Страница 1 од 27