OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје преку Центарот за кариера на студентите им овозможува реализација на клиничката настава во престижни компании и институции во Р. Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје на почетокот на 2017 година склучи договор за соработка за студентска пракса со Eco Hotels Gestio S.L. во Шпанија...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од асс. м-р Владанка Давковска на 4-ти Ноември 2016...

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, доц. д-р Дејан Наковски и асс. м-р. Горан Апостоловски...

Страница 1 од 25