OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Аце Миленковски

Ректор Универзитета за туризам и менаџмент у Скопљу

Марио Чачић

Оперативни директор

Зоран Ђорђески

Генерални секретар

М-Р ЈОВО РАТКОВИЋ

Директор за људске ресурсе

Ирена Пеповска Ристовска

Деловен асистент на ректорот

Проф. д-р Мијалче Ђоргиевски

Проректор за наставу

Проф. д-р Сашо Кожухаров

Проректор за науку и развој

Проф. д-р Зоран Ивановски

Проректор за међународну сарадњу

Проф. д-р Сашко Граматниковски

Декан на Факултетот за туризам

Проф. д-р Александра Стоилковска

Декан Факултета људских ресурса

Проф. д-р Далиборка Блажеска

Декан Факултета за међународни маркетинг менаџмент

Проф. д-р Наташа Ристовска

Декан Факултета за предузетнички бизнис