OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Добродошли на Универзитет за туризам и менаџмент у Скопљу! Наша девиза је „Jедноставно најбољи"

Зашто? ер су наши кључни принципи:

- Лидерство. Још од самог почетка промењујемо најсавременије методе високог образовања, уз прецизну и комплетну примену Болоњског процеса, а тиме су наше дипломе разумљиве, читљиве и признате у осталим земљама развијеног света. Нашом посвећеношћу перфекцији разбијамо предрасуде, нарочито оних у нашој земљи, да се квалитетно образовање добија само на државним унивезитетима. Настојимо да створимо лидере који ће бити препознатљиви у компанијама где ће радити или, пак, успешни менаџери властитог бизниса.

- Иновативност. У континуитету пратимо и примењујемо најновије светске трендове у образовном процесу. Респектујемо традиционалне облике едукације, међутим, свет се мења неверовтном брзином, укључујући и високо образовање, па стога и ми придајемо велики значај иновацијама и увек гледамо у будућност.

- Отвореност. Отворени смо за сарадњу са свим високообразовним институцијама у нашој земљи и свету, увек смо спремни за размену искустава, кадрова и студената, у циљу што квалитетнијег образовања. Међутим, отворени смо за сарадњу и са свим компанијама као и државним институцијама због међусобног али и укупног напретка друштва.

- Интернационализација. Члан смо UNWTO, PATA… и то наше глобално повезивање настављамо и даље. То нам омогућава учешће у глобалном креирању политика у одређеним областима као и респект у светским оквирима.

Поштовани, наши будући студенти или садашњи, актуални и потенцијални партнери. Ви сте на вистинском месту, на Универзитету за туризам и менаџмент – Скопје. „Једноставно најбољи“.
 
Са поштовањем,
Ректор
potpis