OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Наша мисија је стварање, имплементацију и одржавање највиши квалитет образовања, неговање и промовисање традицију, припреме лидере који су у стању да суочавају са изазовима који ће поставити своје професионалне каријере.

Наша визија је међународно признање и транзиција студената. Успостављање Универзитета кој според методологија стицања знања, вештина и способности је синоним са највишим стандардима и захтевима за одржавање квалитета.

Универзитет за туризам и менаџмент у Скопљу преузима одлучне кораке у правцу отварања могућности за усвајање знања, искуства и вештине које се вреднују и лако препознатљив у ЕУ, као и на другом месту у свету.

ПРЕГЛЕД ПАРТНЕРСКИХ ИНСТИТУЦИЈА, УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ У СКОПЉУ