OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитет за туризам и менаџмент у Скопљу (УТМС) у 2007 основао Фонд "Проф. Д-р Љубе Миленковски" за пружање подршке и помоћи у развоју образовања и науке у земљи путем стипендија за талентоване ученике и студенте који постижу високе резултате у учењу и проучавању, организовање различитих активности и пројеката у области образовања и наука која доприноси подизању квалитета образовања, науке и методологија развоја у образовању.