OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

О Факултету

Поштовани,

  

Имам част и задовољство да Вам у име Универзитета за туризам и менаџмент у Скопљу пожелим добродошлицу на јединствени приватни факултет за туризам у Македонији. Сада, када се суочавате са доношењем најважније живтоне одлуке о избору будуће професије, Факултет за туризам и  Скопљу нуди вам атрактивне и савремене студијске програме у области туризма. Туризам је једна од најперспективнијих провредних грана у Републици Македонији. Наша ја мисија да применом савремених метода и техника едукације образујемо квалитетне кадрове који ће бити способни да креативном радом омогуће унапређење и промоцију туризма ван граница Републике Македоније. Наши студенти, поред теорије, своја практична знања и искуства стићу у најквалилтетнијим хотелима и туристичким агенцијама као у земљи тако и у иностранству посредством мећународне сарадње и размене студената. Пратећи најновије стетске трендове у високом образовању и доследним спровођењем ЕКТС система, успели смо се етаблирати као водећи у едукативном процесу у туризму и да тиме обезбедимо сигурну будућност наших дипломираних студената и дамо допринос укупном развоју туристичке индустрије.

Са поштовањем, Декан Проф. Др Сашко Граматниковски

Визија Факултета за туризам јесте допринети укључењу Републике Македоније на светско тржиште као и приказати нову, иновативну и различиту стратегију развоја домаће туристичке понуде. Посебну пажњу посвећујемо теориској надградњи висококвалификованих туристичких кадрова који ће допринети етаблирању Републике Македоније као једне нове светске туристичке дестинације.

Наша се мисија креће у правцу комплетног имплементирања Болоњске декларације о високом образовању. Као једина високообразовна институција која спроводи и одржава високи квалитет и гаји традицију, наш фокуст јесте стварање најконкурентних услова за стицање знања, вештина и компетенција у области туризма. Због тога приоритет нам је обезбедити практичан рад свим студентима са Факултета за туризам.

 

  • Стварање компетентних кадрова у области туризма
  • Стицање вештина и компетенција у креирању независних истраживача знања
  • Развијање властитих вештина за доживотно учење
  • Развијање свести у погледу управљања сопственим професионалним животом
  • Тестирање теорије у пракси кроз активне практикуме са теренском наставом
  • Учење применом ЕКТС система у складу са Болоњским процесом и радом ус менторство
  • Наставак међународне сарадње у етаблирању високообразовних институција из региона и шире