OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Студентите од Факултетот за туризам на УТМС, предводени од проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски, доц. д-р Дејан Наковски и асс. м-р. Горан Апостоловски...

Меѓународниот туризам кој во светот го вработува секој дванаести работник во стопанството...

Со реализација на практичниот испит кој се одржа на 09.07.2016 година заврши пролетната сесија...

Г-дин Владо Србиновски од Балканска Асоцијација за Алтернативен туризам „Балканија“ - Скопје

Страна 1 од 5