OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

О Факултету

У складу са новим интенцијама и потребама савременог бизнис деловања Универзитет за туризам и менаџмент у Скопљу основао је Факултет за менаџмент. Нове методе управљања органиѕацијама неизбежно потенцира потребу за поседовањем менаџерских вештина од стране запослених који су на раководеђим функцијама на било ком организационом нивоу.

Уколико се менаџмент сматра науком која упучује на то да се посао заврши преко других људи онда је потребно низ компетенција како би се стекла моч којом че се утицати на људе.

Факултет за менаџмент нуди управо то:

  • квалитетно образовање о томе како менаџирати финансијама, људским и осталим ресурсима, а да истовремено бити ефективан и ефикасан;
  • како доносити одлуке у различитом окружењу и различитим условима, а да се при томе непотребно не ризикује и постигне профитабилност;
  • како оптимално планирати, организовати, екипирати, водити и контролисати процесе;
  • како синергијом постиђи постављене организационе циљеве;
  • како ефективно комуницирати како би потребе информације стигле у право време и на право место...


Студирање се изводи у два циклуса (додипломских и постдипломских студија). Посебном методологијом рада у складу са високим светским стандардима имају могуђност да се истовремено упознају са теориским аспектима менаџмент науке и да истовремено посеђују практичну наставу како би могли сагледати апликативну вредност научених ефеката.


ВизијаВизија Факултета за менаџмент јесте постати водеђи произвођач менаџерских кадрова за потребе свих бизнис свера у држави, а помођу препознатљивих диплома и у иностранству, чиме ђе се обезбедити међународни реноме ове високообразовне институције.

                                                                      МисијаМисија Факултета за менаџмент јесте осигурати високо образовање преко којег ђе се студенти упознати са изазовима менаџирања организационих ресурса, актуалном стању и достигнуђима у ѕемљи и свету, а тиме допринети развоју друштва у целини. Мисија факултета, као друштвено одговорна институциј, с друге стране, обавезује подржавати и генерирати све истраживачке и остале активности, у интересу развоја менаџерске свести становништва и добијање информација за менаџере којим ђе се доносити добре одлуке о томе како управљати и развијати организацију.

Вредносни системиВредносте које Факултет промовира су:

  • Унапређење сарадње са стручним сарадницима адекватних компетенција у циљу унапређења наставе;
  • Унапредување на соработката со малите, средни, како и големи корпорации во земјата и странство како и со стручни соработници со соодветни компетенции;
  • Унапређење сарадње са малим, средњим и великим корпорацијама у земљи и иностранству и са стручним сарадницима одговарајуђих компетенција;
  • Укључивања факултета у пројекте када се процени да доприносе побољшању квалитета знања и вештина студената као и у пројектима кроѕ којих ђе студенти мођи експонирати индивидуалне способности, таленте и тд;
  • Промоција менаџмента у јавности и повезивање и сарадња са сродним факултетима у иностранству.