OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

На 06.12.2011, у рамке "Универзитета за туризам и менаџмент у Скопљу", основан је Advisory Board - саветодавно тело које има 6 чланова, председник је госпођа Васка Драшковић, координатор за развој, ЦИРА. Ово тело је формирана да пружи подршку апликација и стручног рада на Факултету за менаџмент људских ресурса. Савјетодавно тело је састављен од искусних стручњака из области људских ресурса, што ће допринети побољшању конкурентности студената и омогућити им да ефикасно и ефективно управљање интелектуалног капитала. Чланови одбора, на састанци су већ почеле да размотре тренутно предзвици област људских ресурса и да развију различите иницијативе истраживања. Са успостављањем Саветодавног тела "Универзитета за туризам и менаџмент," јединствена је и корак испред других институција.

  1. Васка Драшковић, координатор за развој,  ЦИРА – председник Бордa
  2. Ангела Ристова, директор сектора за менаџмент људским ресурсима, Охридска Банка
  3. Катерина Трпеска Николић, координатор сектора за менаџмент људским ресурсима, Македонски телеком
  4. Дарко Петковски, директор сектора за менаџмент људским ресурсима, ЕВН-Скопје
  5. Илија Пенов, директор развоја, Капитал Банка
  6. Јулијана Стојанова, начелник сектора за менаџмент људским ресурсима и обуке, Министарство одбране