OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

О Факултету

  

Потреба за кадровима стручне области економских дисциплина јесте у функцији успешног имплементирања у привредном сегменту Републике Македоније при укључењу у европске и светске организације и институције. Расположиви подаци показују да у нашој држави постоји перманентан недостатак адекватних стручних професионалних лица која ће моћи спроводити позиционирану  политику бржег развоја и приближавање светским стандардима (банкарски, рачуноводствени, ревизорски, финансијски инструменти, порески, царински, шпедитерски, осигуравајучи сегменти).

Дефинансање и припрема студијских областа и програма су у складу са законом о високом образовању, поштовањем европских и светских трендова трансформације и реформе високог образовања нарочито у погледу образовног процеса и његовог подизања на виши ниво (унифицирано европско студирање). Поштовани су академски стандарди, модуларизација и степенасти развој курикулума са општијих према уско специјализованим наставним дисциплинама. Постигнут је солидан суоднос између општих (теоријско – научних) са стручним дисциплинама чиме се постиже усмеравање и стручно профилирање по избору студената у завршним година студија системом изборних и факултативних предмета.

Избор наставних предмета и њихова заступљеност омогућавају продубљена и специјализована знања у области економије, стимулирањем креативности и афинитета студената. У реализацији студијских програма настоји се афирмисати активна улога студента присуством и утицајима везана и за истраживачке семинаре, дебате, научне и стручне консултације,  оне су вредноване према СКТС системз што је омогућило пролазност студената на и са других високообразовних институција у земљи и иностранству.

Мада у Македонији већ постоје економски факултети на којим се изучавају економске науке, дипломирани студенти Економског факултета УТМС биће спремни да одмах уђу у различите сфере економског живота у Р. Македонији. Добром теоријском основом и практичним вештинама које се стићу током обавезних летњих програма као и учешћем у унтегрирани бизнис практикум, студензи овог факултета имају уникатну комбинацију знања са ускуством којим ће моћи изаћи на стжиште рада и наметнути се својим квалитетом.

Програми Економског факултета су компатабилни (око 70%) са стодним факултетима у региону (Хтватска, Словенија, Аустрија, Србија...) као и са факултетима ширег европског окружења и САД и то нарочито на пољу стручних дисциплина.