OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
All

Дана 02.11.2011, у рамке  "Универзитета за туризам и менаџмент у Скопљу", основан је Advisory Board - саветодавно тело које има 12 чланова, а председник је господин Вања Битољану. Ово тело је формирано да помогне у раду Факултету туризма, и на тај начин индиректно, позитивно утицати на развој туризма у земљи. Савјетодавно савет је састављен од искусних стручњака из области туризма, угоститељства и медија у циљу подизања туризам као економског генератора и пружање додатне инвестиције у овом сектору. Члано одбора, на састанцима су већ почеле да се преиспитавају садашњи предзвици туризма и да развије различите иницијативе истраживања. Са успостављањем Саветодавног тела "Универзитета за туризам и менаџмент," јединствен је и чекори испред других институција и на тај начин даје допринос промоцији и развоју туризма у земљи и иностранству.

 

1. Вања Битољану, Генерални Директор на Т.А. Паластурист – Скопље, Генерални Директор на Палер – Македонија,  цео работни век ради у туризму.
2. Доне Таневски, редседник Управног Одбора Македонијатурист  -  Скопље.
3. Гоце Чакарески, Директор хотела БИСЕР, директор хотела ДРИМ,  цео работни век хотелски радник.
4. Новак Лучић, Генерални директор хотела - казино Фламинго  -  Гевгелија.
5. Илија Смилев, Председник Управног одбора ИНТЕРИМПЕКС  -  Скопље, Генерални директор АВИОИМПЕКС , цео работни век ради у туризму.
6. Зоран Николовски, Руководилац сектора за туризма и угоститељства у Министарству економије.
7. Димче Смилев, Руководилац сектора туризма у град Скопље.
8. Атанас Ризов, Директор представништва  CROATIA AIRLINES  - Скопље.
9. Михајло Пешев, Директор на КОМПАС  -  Скопље, цео работни век ради у туризму.
10. Киро Николовски, Главни директор АВИОТУРС  -  Скопље.
11. Горан Михајловски, Главни уредник дневни часопис ВЕСТ.
12. Марјан Стојменов, Главни директор хотела ПЛАЗА Скопје и Маврово.