OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Акредитација

UTMS Skopje

Приватна високообразовна институција Универзитет за туризам и менаџмент у Скопљу, Резолуција о акредитацији Одбора за акредитацију високог образовања у Републици Мекдонији бр. Сл 12 од 19.06.2006 године и сл 13.05.2008, Резолуција о почетку рада Министарства образовања и науке Републике Македоније бр. 12-5115/2 од 04.10.2006 године и бр. 12-3865/4 од 08.07.2009 године.

Акредитације