OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

М-р Јово Ратковиќ

Директор на човечки ресурси

 

Лични податици

 

Име

 

Јово Ратковиќ

Телефон

 

070 336 923

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Датум на раѓање

 

29.11.1961

Академска титула

 

Магистер

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

2013 – до сега

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Човечки ресурси

Работна позиција

 

Директор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со човековите ресурси на УТМС

Датуми (од – до)

 

2010 - 2013

Име и адреса на вработувачот

 

Спантекс

Вид на бизнис или сектор

 

Човечки ресурси

Работна позиција

 

Директор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со човековите ресурси на Спантекс

Датуми (од – до)

 

2007 - 2010

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Факултет за туризам

Вид на бизнис или сектор

 

Образование

Работна позиција

 

Предавач

Главни активности и одговорности

 

Предавање

Датуми (од – до)

 

1999 - 2007

Име и адреса на вработувачот

 

ОУ „Ацо Шопов“, Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Образование

Работна позиција

 

Наставник

Главни активности и одговорности

 

Предавање

• Дата (од-до)

 

1992 - 1999

• Име и адреса на работодавачот

 

А1 телевизија

• Вид на бизнисот или секторот

 

Медиум

• Позиција

 

Уредник на забавна редакција

• Главни активности и одговорности

 

Подготовка на програмата

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

2009 – 2010

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Факултет за туризам

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Туризам

• Доделено звање

 

Магистер по туризмолошки науки

• Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 2

• Датуми (од – до)

 

1981 - 1985

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Историско-филозофски факултет, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Историја

• Доделено звање

 

Професор по историја

• Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 1

 

Меѓународни конгреси и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

2014

• Локација

 

Мадрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Светска туристичка организација на Обединетите Нации

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

2014

• Локација

 

Лисабон

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Светска асцијација на универзитети

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

2009

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

2008

• Локација

 

Нови Сад

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет во Нови Сад, Природно-математички факултет, Департман за географија, хотелиерство и туризма

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

2008

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Факултет за туризам – Скопје

• Позиција

 

Учесник

 

Публикации

 

2009

 

Јово Ратковиќ, Марина Стојмирова, Улогата на benchmarking-от при формираење на Гевгелија како казино туристичка дестинација, I меѓународен конгрес на Универзитетот за туризам и менаџмет во Скопје, Скопје, Република Македонија

2008

 

Јово Ратковиќ, Марина Стојмирова, Politika razvoja turističkih destinacija na primeru Rimskog akvadukta u Skoplju, Научен собир „Соврмени тендеции во туризмот, хотелиерството и гастрономијата“, Нови Сад, Република Србија

2008

 

Јово Ратковиќ, Марина Стојмирова, Туристичка валоризација на парк-шумата Водно, научен труд, Меѓународен симпозиум на Факултетотза туризам - Скопје „Туризмот во 21 век“, Скопје, Република Македонија

2008

 

Јово Ратковиќ, Аце Миленковски, Марина Стојмирова, Создавање на постмодерни туристички дестинации, научен труд, Меѓународен симпозиум на Факултетотза туризам - Скопје „Туризмот во 21 век“, Скопје, Република Македонија

2002

 

Јово Ратковиќ, Ѓорѓи Павловски, Учебник по историја за II година, гимназиско образование, Скопје