OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Наташа Ристовска

Декан на Факултетот за претприемачки бизнис

  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Меѓународни конгреси и симпозиуми
  • Публикации
ИмеНаташа Ристовска

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаДоцент

• Датуми (од – до)Мај 2013 -

• Име и адреса на вработувачотУниверзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• Вид на бизнис или секторВисоко образование

• Работна позицијаДоцент

• Главни активности и одговорностиУчество во наставно - образовниот процес по предметите: Деловно планирање,                                       Монетарна економија, Меѓународна економија, Финансиски систем и фискална економија, Претприемништво и мал бизнис, Стратегиски менаџмент, Даночен менаџмент

• Датуми (од – до)Јули 2012 - Април 2013

• Име и адреса на вработувачотЕвропски Универзитет Република Македонија

• Вид на бизнис или секторВисоко образование

• Работна позицијаДоцент

• Главни активности и одговорностиУчество во наставно - образовниот процес по предметите: Меѓународен менаџмент, Теорија на одлучување, Менаџмент на информациони системи, Фискален систем и фискална политика на ЕУ, Светски пазар и економски интеграции, Стратегии на меѓународни економски односи, Монетарна економија

• Датуми (од – до)Февруари 2006 - Јули 2012

• Име и адреса на вработувачотЕвропски Универзитет Република Македонија

• Вид на бизнис или секторВисоко образование

• Работна позицијаАсистент

• Главни активности и одговорностиУчество во наставно - образовниот процес по предметите: Меѓународен менаџмент, Меѓународна трговија, Менаџерска економија, Деловно планирање

• Датуми (од – до)2009 - 2012

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет Св.“Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет - Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаТема: “Планирање во глобалните претпријатија”

Деловно планирање, Меѓународен менаџмент, Стратегиски менаџмент• Доделено звањеДоктор на економски науки

• Ниво во националната класификацијаVIII

• Датуми (од – до)2004 - 2006

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаUniversité de Nantes, Франција, Институт за бизнис администрација и менаџмент IAE Нант / IFAG Софија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаМБА менаџмент

• Доделено звањеМагистер по бизнис администрација - МБА менаџмент

• Ниво во националната класификацијаVII/2

• Датуми (од – до)2000-2004

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет Св.“Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаФинансиски менаџмент

• Доделено звањеДипломиран економист на департманот по финансиски менаџмент

• Ниво во националната класификацијаVII/1

• Датуми (од – до)Октомври 2013

• ЛокацијаБелград, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
VSPEP Beograd, The Second International Scientific Conference, Employment, education and entrepreneurship

• ПозицијаУчесник, коавтор и презентер на труд

Sasho Kozuharov PhD, Natasha Ristovska PhD,

“The impact of globalization on global business development”

• Датуми (од – до)Октомври 2013 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism

• ПозицијаУчесник, коавтор и презентер на труд

Sasho Kozuharov PhD, Natasha Ristovska PhD,

“ Foreign direct investment in the banking sector”

• Датуми (од – до)Јуни 2012 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Меѓународна научна конференција на тема: Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите, Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје

• ПозицијаУчесник, коавтор и презентер на труд

д-р Наташа Ристовска, м-р Аземина Машовиќ,

“Медиумски стратегии на глобалните претпријатија”

• Датуми (од – до)Јуни 2012 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Меѓународна научна конференција на тема: Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите, Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје

• ПозицијаУчесник, коавтор и презентер на труд

м-р Аземина Машовиќ, д-р Наташа Ристовска,

“Предизвикот на меѓународното рекламирање и мултинационалните компании”

• Датуми (од – до)Јануари 2011 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Меѓународна научна конференција: “Европски пат кон иднината”, Годишник на трудови на ЕУРМ

• ПозицијаУчесник и презентер на труд

м-р Наташа Ристовска, “Маркетинг планирање во глобалните претпријатија”

• Датуми (од – до)Ноември 2009 година

• ЛокацијаОхрид, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје, Советување на тема: “Маркетингот во рецесија”

• ПозицијаУчесник и презентер на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Маркетинг буџетот во услови на економска криза”

• Датуми (од – до)2009 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Годишник на трудови на Европски Универзитет РМ, година 2, број 2

• ПозицијаАвтор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Избор на метод за влез на странски пазар: мерџери и аквизиции наспроти greenfield инвестиции”

• Датуми (од – до)2008 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Зборник на трудови на Европски Универзитет РМ

• ПозицијаАвтор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Одданочување на приходите од вработување во Р. Македонија”

• Датуми (од – до)2008 година

• ЛокацијаСкопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Годишник на трудови на Европски Универзитет РМ, година 1, број 1• ПозицијаАвтор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Стратегиското планирање како значаен инструмент на менаџментот”

• Датуми (од – до)Ноември 2008 година

• ЛокацијаОхрид, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје, Советување на тема: “Примена на маркетингот во банките”

• ПозицијаАвтор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Ценовни стратегии на банките”


2009Коавтор на учебник

Меѓународен менаџмент, ЕУРМ, Скопје