OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Ирена Пеповска Ристовска

Деловен асистент на ректорот

 

Лични податици

 

Име

 

ИРЕНА ПЕПОВСКА РИСТОВСКА

Телефон

 

3093 – 209, 076 40 40 63

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

14.08.1978

Академска титула

 

Дипломиран туризмолог

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

2007 – до сега

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Образование

Работна позиција

 

Деловен асистент на Ректорот

Главни активности и одговорности

 

Организирање и планирање на активности врзани со деловни контакти и средби

Датуми (од – до)

 

2004 – 2007

Име и адреса на вработувачот

 

Општина Чаир

Вид на бизнис или сектор

 

Јавна администрација

Работна позиција

 

Референт за канцелариско и архивско работење

Главни активности и одговорности

 

Евидентирање и архивирање на материјали, предмети, договори, извештаи, одлуки, решенија, известувања и сл.

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

2007 – 2010

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Туризам

• Доделено звање

 

Дипломиран туризмолог

• Ниво во националната класификација

 

180 кредити

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

 

2004

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Агенција за државни службеници

• Позиција

 

Државен службеник на РМ

 

Меѓународни конгреси и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

27 септември 2010

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје

The International Congress of Tourism and Management , The Callenges and Perspectives of Tourism and Management

• Датуми (од – до)

 

27 септември 2008

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје

Ist International Szmposium , Tourism in the 21st Century