OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Александра Стоилковска

Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Професионално искуство
  • Меѓународни конгреси и симпозиуми
  • Публикации
ИмеАлександра Стоилковска

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаРедовен професор

Датуми (оддо)2009 –до сега

Име и адреса на вработувачотУниверзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или секторОбразование

Работна позицијаДекан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

Главни активности и одговорностиПредавање, менаџирање на факултетските активности

Датуми (оддо)2008 – 2009

Име и адреса на вработувачотМИТ Универзитет, Скопје

Вид на бизнис или секторОбразование

Работна позицијаДекан на Факултетот за менаџмент

Главни активности и одговорностиПредавање, менаџирање на факултетските активности

Датуми (оддо)2003 – 2006

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“, Институт за социолоски и политичко правни истражувања, Скопје

Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаМенаџмент на човечки ресурси

Доделено звањеДоктор на менаџмент

Ниво во националната класификацијаСтепен   VIII

Датуми (оддо)2013

ЛокацијаУниверзитет за туризам и менаџмент-Скопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Општествено одговорно однесување во образовните институции, обука на наставници од средни училишта

Позицијаобучувач

Опис

Датуми (оддо)2013

ЛокацијаУниверзитет за туризам и менаџмент-Скопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Влијанието на менаџментот на човечки ресурси врз конкурентноста на претпријатието, обука на вработени во Друштво за трговија, производство и услуги-Николчо ,, Виртекс,, Увоз-Извоз Ресен Д.О.О.Е.Л.

Позицијаобучувач

Опис

• Датуми (од – до)2012

• ЛокацијаУниверзитет за туризам и менаџмент-Скопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Претприемаштво, обука на наставници и директори на средни училишта во Р. Македонија

• Позицијаобучувач

• Опис

• Датуми (од – до)26-27.септември, 2013

• ЛокацијаNovi Sad, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2013

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Faculty of science, Novi Sad, Serbia

• ПозицијаУчесник, The Impact of Corporate Social Responsibility on Long-Term Success of Organizations

• Датуми (од – до)16-18 октомври,2013

• ЛокацијаБелград

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Faculty of BusinessEconomics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia

• ПозицијаУчесник, Ethical Management of Human Resources as a Way of Raising Awareness for Social responsibility of the Employees

• Датуми (од – до)2013

• ЛокацијаСкопје, Трета интернационална конференција, ICONBEST, 2013

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

• ПозицијаУчесник

1.      Stoilkovska, Aleksandra, Violeta Milenkovska, and Gordana Serafimovic. 2013. The influence of family relations on decision making in family businesses. Special issue,UTMS Journal of Economics 4 (1): 17–26.

2.      Stoilkovska, Aleksandra , Ace Milenkovski, Sasko Gramatnikovski, The Impact Of Corporate Social Responsibility On Long-Term Success Of Tourist Organizations, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2013, Faculty of science, Novi Sad

3.      Aleksandra Stoilkovska, Violeta Milenkovska, Gordana Serafimovic, THE CORELLATION BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND EFFICIENCY OF TEAMS, 3th International Congers ICONBEST,University of Tourism and Management, Skopje, 2013

4.      Ethical Management of Human Resources as a Way of Raising Awareness for Social responsibility of the Employees, Faculty of BusinessEconomics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia

5.      X nacionalna konferencija, Na putu ka znanja:Communication processes, the place and role of emotions in negoritations, Fakultet za menaxment, Sremski Karlovci, 28-29.09.2012

6.      Jubilee X International Scientific Conference Management and Engineering’12: Conflict in family businesses, Solzopol, Bulgaria, 17-20. 06. 2012

7.      The 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference:Corporate Responsibility and its connection to Organizational Responsibility of Leaders, Stoilkovska, Aleksandra, Gordana lazaroska, Corfy, Greece, june, 2012

8.      IX International Scientific ConferenceManagement and Engineering’11: Possessing the necessary managerial skills as a tool for successful project team, Solzopol, Bulgaria, 2011

9.      Second biennial International Scientific Congress: The Challenges of a Family Business, 27-29 April, 2011, Skopje, Macedonia “The influence of tourism on economic development”

10.   International Conference of Tourism:Business Ethics and Social Responsibilitz in Tourism Organizations, Cyprus, Greece, May, 2010