OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Александра Стоилковска

Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

Лични податоци

 

Име Презиме

 

Александра Стоилковска

Телефон

 

 +38978226677

E-mail

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

20.06.1965  Скопје

Академска титула

 

Редовен професор

 

Работно искуство

 

Дата (од-до)

 

2009 –до сега

Име и адреса на работодавачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Декан на Факултетот за претприемачки бизнис

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на факултетските активности, истражувања, проекти, магистерски студии координација

Дата (од-до)

 

2008 – 2009

Име и адреса на работодавачот

 

МИТ Униерзитет, Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Декан на Факултетот за менаџмент

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на факултетските активности, проекти, магистерски студии, координација

Дата (од-до)

 

2007 – 2008

Име и адреса на работодавачот

 

МИТ Униерзитет, Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Професор на Факултетот за информациски технологии

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на дел од факултетските активности

Дата (од-до)

 

2005-2007

Име и адреса на работодавачот

 

Основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Професор

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на дел од училишните активности

Дата (од-до)

 

1999 – 2005

Име и адреса на работодавачот

 

Основно училиште „Владо Тасевски“-Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Училишен директор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање на училишните активности

Дата (од-до)

 

1997 – 1999

Име и адреса на работодавачот

 

Основно училиште „Димитар Македонски“-Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Професор

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на дел од училишните активности

Дата (од-до)

 

1990- 1997

Име и адреса на работодавачот

 

Основно училиште „Лиман Каба“-с. Љубанци, Скопје

Вид на бизнисот или секторот

 

Образование

Позиција

 

Професор

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на дел од училишните активности

 

Едукација и обука

 

• Дата (од-до)

 

2003 – 2006

•Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“, Институт за социолоски и политичко правни истражувања, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Менаџмент на човечки ресурси, Менаџмент, Лидерство, Организациско однесување

• Доделено звање

 

Доктор на менаџмент

Ниво во националната класификација

 

Степен  VIII

• Дата (од-до)

 

2000 – 2002

•Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“, Институт за социолоски и политичко правни истражувања, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Менаџмент, Менаџмент на човечки ресурси, Лидерство, Организациско однесување

• Доделено звање

 

Магистер на менаџмент

Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 2

• Дата (од-до)

 

1985 -1990

•Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“,Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Македонски јазик и литература

• Доделено звање

 

Професор по македонски јазик и литература

Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 1

• Дата (од-до)

 

2004

•Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

USAID- Словенија

• Име на обуката

 

Активности во средното образование (Secondary Education Activity) - Студиски престој

• Дата (од-до)

 

2001

•Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

SOROS - Англија

• Име на обуката

 

 (Active Learning Project) Активна настава - Студиски престој

 

Професионално искуство

 

• Дата (од-до)

 

 15.21. Ноември, 2010

•Назив и локација

 

Глобална недела на претприемаштвото во Македонија, Македонија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Yes Incubator  и Агенција за поддршка на претприемаштвото во Македонија

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

Координатор на активности

 •Опис

 

Проект за пласирање на проблемите и поволностиете на претприемаштвото во Македонија.
Управување на процесот на подготовка и реализација на проектот

• Дата (од-до)

 

18. Ноември, 2010

•Назив и локација

 

Форум: Корпортивна општествена одговорност во претприемаштвото, Глобална недела на претприемаштвото во Македонија, Македонија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Yes Incubator  и Агенција за поддршка на претприемаштвото во Македонија

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

 Модератор

 •Опис

 

Отсликување на состојбите на слаба општествена одговорност кај претпријатијата во РМ
Модерирање на форумот

• Дата (од-до)

 

2009 – 2010

•Назив и локација

 

Проект за модернизација на образованието, Македонија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Светска Банка-

Антонио Оносимовски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

Проектен менаџер

 •Опис

 

Проект за подобрување на капацитетите на наставниците во основните училишта во Македонија.
Управување на процесот на подготовка и реализација на проектот

• Дата (од-до)

 

2002

•Назив и локација

 

Учителот на 21от век, Македонија, Охрид

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Министератво за образование и наука на РМ

• Позиција

 

Проектен менаџер и обучувач

 •Опис

 

Проект за подобрување на капацитетите на основните и средните училишта во Македонија.
Управување на процесот на подготовка и реализација на една од сесиите во проектот

• Дата (од-до)

 

2000 - 2001

•Назив и локација

 

Меѓународна акција за истражувачки проект "Еден училиште - еден споменик", доделена од страна на совет на Европа за 2001 година

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Министератво за образование и наука на РМ

• Позиција

 

Проектен менаџер

 •Опис

 

Проект за подигање на свеста кај младината за негување на националното богатство-спомениците

Управување на процесот на подготовка и реализација

• Дата (од-до)

 

1997 -1999

•Назив и локација

 

Меѓународна акција за истражувачки проект "Европска меража на училишта кои го унапредуваат здравјето", Македонија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Министератво за образование и наука на РМ

• Позиција

 

Проектен менаџер

 •Опис

 

Проект за подигање на свеста кај сите партиципиенти во училиштата за значењето на социјалното здравје

Управување на процесот на подготовка и реализација

 

Интернационални митинзи и симпозиуми

 

• Дата (од-до)

 

3-5 Ноември,  2010

•Назив и локација

 

Кипар, Грција

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

ATLAS annual conference 2010, “Mass tourism VS niche tourism”

Limassol, Cyprus

• Позиција

 

Учесник - Деловната етика и опшрествената одговорност во туристичките организации

• Дата (од-до)

 

2010

•Назив и локација

 

Европски ден на претприемаштвото, Македонија 2010, Македонија, Скопје

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Град Скопје

• Позиција

 

Презентер - Семејни бизниси

• Дата (од-до)

 

27. септември 2010

•Назив и локација

 

The International Congress of Tourisms and Management “The Challenges and Perspectives of the Tourism and Management”, Македонија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• Позиција

 

Презентер – Емоционално интелигентни организации

• Дата (од-до)

 

2005

•Назив и локација

 

III International Conference “Management and Engineering”, Бугарија

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

TechnicalUniversity of Sofia, Faculty of Management

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

Презентер – Организациската клима во функција на ефективноста и ефикасноста на организацијата

• Дата (од-до)

 

2002

•Назив и локација

 

International pedagogical meeting "The teacher of the XXI century” – Македонија, Охрид

Компанија и одговорно лице

(име и контакт информации)

 

Министератво за образование и наука на РМ

• Позиција

 

Презентер - “Management during the change”

 

Публикации

 

2017

 

Natasha Ristovska, Aleksandra Stoilkovska and Ivona Ravlikj, The Influence Of Foreign Direct Investment On The Economic Development. UTMS Journal of Economics, Vol. 8, No. 2 (pp. 141–150), June 2017 (EBSCO)

2017

 

Aleksandra Stoilkovska, Gordana Serafimovic, Job Analysis As An Important Human Resources Management Function, International Refereed Scientific Journal, Vizyon,  Gostivar, Volume 2 Issue 1, Jule 19, 2017

2016

 

Stoilkovska Aleksandra, Filip Petrovski, Gordana Serafimovic, Influence of Business Plan preparation to the Competitive Advantage of the Enterprise, V International Scientific Congress, ICON BEST- Global Tourism Challenges in 21st Century, 8th October 2016

2016

 

Stoilkovska Aleksandra, Gordana Serafimovic, The Evaluation System Of Employees In Function Of Improving Organizational Performance, V International Scientific Congress, ICON BEST- Global Tourism Challenges in 21st Century, 8th October 2016

2015

 

Gramatnikovski Sashko Stoilkovska Aleksandra, Gordana Serafimovic, Business Communication in function of improving the organizational culture of the company, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2 December, 2015 (pp. 135-146), (EBSCO)

2015

 

Stoilkovska Aleksandra, Liljana Nasteska, Preparation of the Managers and Employees as a Form for Successful Enterprise, IV International Scientific Congress, ICON BEST - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, October 9th to 11th, 2015.

2015

 

Stoilkovska Aleksandra, Julija Sekerova, Model for Preparing Staff

Planning, IV International Scientific Congress, ICON BEST - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, October 9th to 11th, 2015.

2015

 

Stoilkovska Aleksandra, Jana Ilieva, Valentina Mucunska Palevska, Awareness about Mediation as an Alternative Form of Dispute Resolution: Practices in the Republic of Macedonia, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vol. 3, No. 1 (pp. 21-29), June 2015 (GIF global impact factor)

2015

 

Aleksandra Stoilkovska, Natasa Ristovska, Influence of Business Plan Preparation to the Competitive Advantage of the Enterprise, 1st International Congress on Economics and Business: New Economic Trends and Business Opportunities, 10-14 June 2015

2015

 

Jana Ilieva,  Stoilkovska Aleksandra, Management of Prison Conditions as a Precondition for Better Socialization, 1st International Congress on Economics and Business: New Economic Trends and Business Opportunities, 10-14 June 2015

2015

 

Stoilkovska Aleksandra, Ristovska Natasha, Gramatnikovski Sashko, Innovative Business Models A Factor For Competitive Advantage Of The Companies, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 1 (pp. 135-146), June 2015 (EBSCO)

2015

 

Stoilkovska Aleksandra, Milenkovska Violeta, Ristovska Natasha, Entrepreneurial management approach: innovations and creativity as factors for sustainable development of the companies, SYLWAN Journal, Vol. 159, Issue. 6 (pp. 123-133), Warszawa, Poland, June 2015 (impact factor, Thomson Reuters)

2014

 

Gramatnikovski Sashko, Stoilkovska Aleksandra, Angelovski Konstantin, Increasing The Company`s Efficiency Via Supply Chain Management, XII International Scientific Conference Management and Engineering’14, Sozopol, Bulgaria, 23-26. 06. 2014

2014

 

Davcheva Mimoza, Stoilkovska Aleksandra, Valentina Mucunska Palevska, Developing Strategic Management System With The Educational Organizations Towards Securing Higher Quality Management, XII International Scientific Conference Management and Engineering’14, Sozopol, Bulgaria, 23-26. 06. 2014

2013

 

 Stoilkovska, Aleksandra, Violeta Milenkovska, and Gordana Serafimovic. 2013. The influence of family relations on decision making in family businesses. Special issue,

UTMS Journal of Economics 4 (1): 17–26.

2013

 

Stoilkovska, Aleksandra , Ace Milenkovski, Sashko Gramatnikovski, The Impact Of Corporate Social Responsibility On Long-Term Success Of Tourist Organizations, Novi Sad

2013

 

Aleksandra Stoilkovska, Violeta Milenkovska, Konstantin Angelovski, Ethical Management of Human Resources as a Way of Raising Awareness for Social Responsibility of the Employees, The Second International Scientific Conference, Employment, Education and Entrepreneurship (EEE, 2013) Belgrade, Serbia, 16-18 October, 2013

2013

 

Ace Milenkovski, Aleksandra Stoilkovska, “Managing Organizational Еthics and Social Responsibility in Tourism Organizations”, The Third International Scientific Congress, ICON BEST 2013 University of Tourism and Management in Skopje

2013

 

Ace Milenkovski, Aleksandra Stoilkovska, Journal of Economics UTMS, The influence of the Competences of the Manager: Founder on the Success of the Organization, June 2013, Skopje Macedonia, Volume 4, Number 2, Publisher: University of Tourism and Management-Skopje, ISSN 1857-6982

2012

 

Stoilkovska, Aleksandra, Gordana Lazaroska, Communication processes, the place and role of emotions in negoritations, X nacionalna konferencija, Na putu ka znanja, Fakultet za menaxment, Sremski Karlovci, 28-29.09.2012

2012

 

Stoilkovska, Aleksandra, Gordana Lazaroska, Conflict in family businesses, Jubilee X International Scientific Conference Management and Engineering’12, Solzopol, Bulgaria, 17-20. 06. 2012

2012

 

Stoilkovska, Aleksandra, Gordana lazaroska, Corporate Responsibility and its connection to Organizational Responsibility of Leaders, The 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfy, Greece, june, 2012

2012

 

Aleksandra Stoilkovska, The Challenges of a Family Business, UTMS Journal of

Economic, Vol 2 no.2, p. 181 - 187

2011

 

Stoilkovska, Aleksandra, Gordana lazaroska, Possessing the necessary managerial skills as a tool for successful project team, Management and Engineering’11, IX International Scientific Conference, Collection of papers, Solzopol, Bulgaria, 2011

2011

 

Aleksandra Stoilkovska, The Challenges of a Family Business, The Influence of Tourism on Economic Development, Collection of papers, University of Turism and Management, Skopje, 2011, p. 245-250

2011

 

Семејни бизниси, Александра Стоилковска, Сашо Мерџановски, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2010

 

Деловна етика и општествена одговорност, Александра Стоилковска, Бети Деловска, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2010

 

Менаџмент со време, Александра Стоилковска, Гордана Лазароска, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2010

 

Менаџмент сочовечки ресурси, Александра Стоилковска, Константин Петковски, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2009

 

Деловно преговарање, Александра Стоилковска, Виолета Симјановска, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2009

 

Проектен менаџмент, Александра Стоилковска, Сретен Миладиновски, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2005

 

Како да се изгради здрава училишна клима, Александра Стоилковска, Херакли Комерц, Битола

2004

 

Партнерството со родителите како фактор за креирање на здрава училишна клима, Образовни рефлексии бр.3-4, Министерство за образование и наука, Скопје,

2004

 

Улогата на директорот на училиштето во подготовката на годишната програма за работа на училиштето, Просветен работник, бр. 917

2003

 

Тематски тестови по македонски јазик за осмо одделение, Марјан Костовски, Александра Стоилковска, Раско Лозановски, Костадинка Поповска, Македонска Искра,Скопje

2003

 

Тематски тестови по македонски јазик за седмо одделение, Стојанка Велјановска, Александра Стоилковска, Раско Лозановски, Елица Китанска, Македонска Искра, Скопје 

2003

 

Тематски тестови по македонски јазик за шесто одделение, Александра Стоилковска, Валентина Пертова, Соња Јовановска, Снежана Велкова, Македонска Искра, Скопје

2003

 

Тематски тестови по македонски јазик за петто одделение, Александра Стоилковска, Валентина Пертова, Костадинка Поповска, Јагода Серафимовска, Македонска Искра, Скопје

2002

 

International pedagogical meeting "The teacher of the XXI century” –Ohrid, presentation on “New strategies to effective school”