OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

 

Проректор за настава

Лични податоци

 

Име

 

Мијалче Ѓоргиевски

Адреса

 

Бул. Партизански одреди 99,, 1000 Скопје, Mакедонија

Телефон

 

 +389 75 24 02 38

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Влав

Датум на раѓање

 

15.09.1963

Пол

 

Машки

Академска титула

 

Редовен  Професор

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

2007 –до сега

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Образование

Професија или функција

 

Проректор за наставни прашања

Главни активности и одговорности

 

Предавање и менаџирање на универзитетските активности

Датуми (од – до)

 

2006 – 2007

Име и адреса на вработувачот

 

Фарма Георгиеви, Свети Николе

Вид на бизнис или сектор

 

Производство на храна

Професија или функција

 

Управител

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со компанијата

Датуми (од – до)

 

1996 - 2006

Име и адреса на вработувачот

 

Млекарница Лактис – Свети Николе

Вид на бизнис или сектор

 

Производство и преработка на млечни производи

Професија или функција

 

Косопственик и генерален менаџер

Главни активности и одговорности

 

Координирање на сите активности во компанијата

Датуми (од – до)

 

1989-1996

Име и адреса на вработувачот

 

ТПП Елма - Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Трговија

Професија или функција

 

Комерцијалист

Главни активности и одговорности

 

Раководител за малопродажба

 

Образование и обука

 

Датуми (оддо)

 

2009

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за географија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Туристичка географија, Економска географија, Алтернативни форми во туризмот

Демографија, Рурален туризам

Доделено звање

 

Доктор по гeографски науки

Ниво во националната класификација

 

Степен  VIII

• Датуми (од – до)

 

1995

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за географија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Географија и просторнo планирање

Доделено звање

 

Магистер по географски науки

Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 2

• Датуми (од – до)

 

1982-1987

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за географија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Географија

Доделено звање

 

Дипломиран географ

Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 1

 

Интернационални состаноци и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

1-2 September, 2017,

• Локација

 

Novi Sad, Serbia Contemporary Trends in Tourism and Hospitality,2017

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

University of Novi Sad, Faculty, Department of Geography, Tourism and Hospitality

• Позиција

 

Panelist, paper author

• Датуми (од – до)

 

October, Skopje,2016,  Macedonia

• Локација

 

Skopje, Macedonia 5th  International Scientific Congress ICON BEST 2016

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

University of tourism and management in Skopje

• Датуми (од – до)

 

9-10 October,2015, 

• Локација

 

Skopje, Macedonia  4th  International Scientific Congress ICON BEST 2015

• Компанијата и одговорното лице

 

University of tourism and management in Skopje

• Датуми (од – до)

 

26 August – 1 September, 2015

• Локација

 

  Albena Bulgaria International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts

• Компанијата и одговорното лице

 

BULGARAIN ACADEMY OF SCIENCE

• Датуми (од – до)

 

9-10 Juli 2015

• Локација

 

Novi Sad, Serbia Contemporary Trends in Tourism and Hospitality,2015

• Компанијата и одговорното лице

 

University of Novi Sad, Faculty, Department of Geography, Tourism and Hospitality

• Датуми (од – до)

 

4-5 October 2013

• Локација

 

  Skopje, Macedonia 3rd  International Scientific Congress ICON BEST 2013

• Компанијата и одговорното лице

 

University of tourism and management in Skopje

• Датуми (од – до)

 

26-27 September 2013

• Локација

 

Novi Sad, Serbia Contemporary Trends in Tourism and Hospitality,2013

• Компанијата и одговорното лице

 

University of Novi Sad, Faculty, Department of Geography, Tourism and Hospitality

• Датуми (од – до)

 

July,2012,

• Локација

 

Cluj-Napoka, Romania The 5th International conference on Rural Space and  Local Development-Tourism in mountain rural areas

• Компанијата и одговорното лице

 

Babes-Bolyai University, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, Romania

• Датуми (од – до)

 

08-12 June, 2012

• Локација

 

Burgas, Bulgaria Annual International Symposium Ecology&safety, Science&Education Foundation

• Датуми (од – до)

 

27-29 April, 2011

• Локација

 

Skopje, Macedonia  Second biennial international scientific congress

• Компанијата и одговорното лице

 

University of Tourism and management in Skopje

(име и податоци за контакт)

 

Vice- president of scientific board

• Датуми (од – до)

 

9-12 December,  2010

• Локација

 

Novi Sad, Serbia Second Geography Congress of Serbia,

• Компанијата и одговорното лице

 

Serbian Geographical Society

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

• Датуми (од – до)

 

11-12 October 2010

• Локација

 

Dojran,  Congress of the Geography of Macedonia,

• Компанијата и одговорното лице

 

Macedonian Geographical Society

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

• Датуми (од – до)

 

08-09 September  2010

• Локација

 

 Ohrid  Macedonia, Days of hospitality

• Компанијата и одговорното лице

 

Sacen

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

• Датуми (од – до)

 

26-27 September 2009

• Локација

 

Skopje, Macedonia  The International Congress of Tourisms and Management “The Challenges and Perspectives of the Tourism and Management”,Macedonia

• Компанијата и одговорното лице

 

University of Tourism and Management Skopje

(име и податоци за контакт)

 

Member of the Organizing Committee

• Датуми (од – до)

 

01-02 June 2009

• Локација

 

Kotor, Montenegro, Trends in tourism and hotel-managing developement

• Компанијата и одговорното лице

 

Faculty of tourism an hotel-managing, Kotor, Montenegro

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

• Датуми (од – до)

 

October 2008

• Локација

 

Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu I gastronomiji, Scientific Symposium, Novi Sad, Serbia

• Компанијата и одговорното лице

 

 University of Novi Sad, Faculty, Department of Geography, Tourism and Hospitality

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

• Датуми (од – до)

 

27 September 2008

• Локација

 

Skopje, Macedonia  First International Symposium, Tourism and 21st century

• Компанијата и одговорното лице

 

Faculty of Tourism, Skopje

(име и податоци за контакт)

 

Presenter

  

Публикации

 

2016

 

A. Milenkovski, M. Gjorgievski, D. Nakovski, “Tourist valorization by applying the scoring method ” UTMS Journal of economics, Volume 7, Number 2, 2016 (EBSCO)

2016

 

Mijalce Gjorgievski, Ace Milenkovski and Dejan Nakovski,” The impact of the relationship amond tourism and envoironment” , ICONBEST 2016: 16–22.

2016

 

Ace Milenkovski ,Mijalce Gjorgievski and Katerina Mitevska Petrusheva, “ Self – evaluation and quality in education”, ICONBEST 2016: 275–284.

2016

 

D. Nakovski, A. Milenkovski, M. Gjorgievski “Analysis of tourism indicators in function of tourist offer enrichment in Macedonia” UTMS Journal of economics, Volume 7, Number 1, 2016 (EBSCO)

2015

 

Mijalce Gjorgievski, Dejan Nakovski and Sashko Gramatnikovski. 2015.” Spatial dispersion of tourist attendance in the National park Mavrovo”. ICONBEST 2015: 186–194

2015

 

Mijalce Gjorgievski, Dejan Nakovski and Valentina Mucunska Palevska. 2015. “Analysis of the tourism indicatorsin function of enrichment of the tourist offer through manifestations in the Republic of Macedonia” ICONBEST 2015: 128–140.

2015

 

M. Gjorgievski, A. Milenkovski, D. Nakovski “Level of adoption of tourism development in the region of Eastern Macedonia” UTMS Journal of economics, Volume 6, Number 1

2015

 

K. Petkovski  A. Milenkovski M. Gjorgievski, “Some aspect and features of tourism management in Macedonia”  UTMS Journal of economics, Volume 6, Number 1

2014

 

V.M. Palevska, M.Gjorgievski, D. Nakovski “The role of the event management in creation of competitive advantage ” (impact factor)

SYLWAN journal Vol. 158 Issue. 12, Warszawa, Poland

2014

 

M. Gjorgievski, A. Milenkovski  “Touristic geography of the Republic of Macedonia”, Book., UTMS, Skopje, September 2014

M. Gjorgievski, , D. Nakovski “Climatic features as a factor for development of tourism in the Republic of  Macedonia”

UTMS Journal of economics, Volume 5, Number 1

M. Gjorgievski, A. Milenkovski, D. Nakovski “Model of tourist valorization of location by applying the method of scoring” (impact factor)

La Pensee Multidisciplinary Journal, Paris, France. Vol 76, No. 6; Jun 2014

2013

 

M. Gjorgievski, S. Gramatnikovski, D. Nakovski”Geographic rositions as a determination of tourism development of Gevgelija region

       , UTMS Journal of economics, Volume4, Number 1

 M. Gjorgievski, S. Kozuharov, D. Nakovski”Typology of recreational-tourism resources as in important element of the tourist offer”

       , UTMS Journal of economics, Volume4, Number 1

2012

 

M. Gjorgievski, D. Nakovski “Impact of ecotourism in the revitalization of rural spaces in the eastern region of Macedonia” Journal of International Scientific Publications Ecology&Safety, Volume 6

M. Gjorgievski, D. Nakovski Tourism - the basis for local development of rural spaces in Maleshevo region, Journal of Settlements and Spatial Planning, Spetial Issue no.1/2012

M. Gjorgievski, S. Trpkova,  Movie induced tourism, a new tourism phenomenon, UTMS Journal of economics, Volume 3, Number 1

2011

 

M. Gjorgievski Analysis of the demographic potential in function of tourism, UTMS Journal of economics, Volume2, Number 1

2010

 

M. Gjorgievski, J. Jankovska Gambling tourism in Gevgelija, Abstract book, 2 Serbian geographers` congress, Novi Sad, Serbia

M. Gjorgievski, J. Jankovska Museums for the purpose of tourism, Proceedings of the Congress of geographic society RM, Dojran 2010

M. Gjorgievski, J. Jankovska Opportunities for rural tourism development in Berovo Proceedings Ohrid

M. Gjorgievski, J. Jankovska, "National Geographic Travel" book, University of Tourism and Management Skopje