OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Аце Миленковски

Ректор на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје