OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на годишната програма за работа на Факултетот за претприеммачки бизнис предвидени се посети на студентите во реномирани компании во Р. Македонија...

Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје склучи договор за соработка со компанијата „Power Sport System“...

Меѓународниот туризам кој во светот го вработува секој дванаести работник во стопанството...

Студентите од Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент...

Страница 1 од 10