OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Делегација на УТМС на 103-тата седница на Извршниот совет на Светската туристичка организација во Малага, Шпанија