OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Наставната програма по која што Факултетот за туризам ќе ја изведува наставата за стручен испит по кој што кандидатите ќе се стекнат со сертификат и звање „Туристички водич“ во Република Македонија...

Наставната програма по која што Факултетот за туризам ќе ја изведува наставата и полагањето на стручен испит за туристички придружник во Република Македонија...

Кандидатите кои што ќе се стекнат со овој сертификат ќе навлезат во суштината на работењето на туроператорите и туристичките агенции...

Преглед на Курсот:

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да се запознааат со основата на барската работа.

Цел на оваа обука е да се обучат туристичките работници како да го презентираат својот производ пред клиентите во 8 чекори.

Обуката на тема: Вештини за создавање на интрапретприемачка организација е овозможена со покровителство на Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“...

Обуката на тема: Претприемачки вештини и бизнис планирање е овозможена со покровителство на Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“...

Обуката на тема: Современи трендови во бизнисот е овозможена со покровителство на Фондот „Проф. д-р Љубе Миленковски“...

Обуката е еднодневна, дизајнирана за ученици од средните училишта во Р. Македонија...

Обуката е еднодневна, дизајнирана за студентите на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент...