OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Професионално искуство
  • Меѓународни конгреси и симпозиуми
  • Публикации
ИмеЗоран Стрезовски

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаДоктор на науки

• Датуми (од – до)2003 – 2007 година

• Име и адреса на вработувачотНационална Установа фестивал Охридско лето

• Вид на бизнис или секторкултура

• Работна позицијадиректор

• Главни активности и одговорностиМенаџирање со Фестивалот Охридско лето, планирање на годишната програма со број и вид на настани кои треба да се реализираат (музичко - сценски,театарски, изложби) и нејзино реализирање, одговорност за реализацијата на програмата пред Управниот Одбор на фестивалот и Министерот за култура на Р.М

• Датуми (од – до)2007 – 2008

• Име и адреса на вработувачотСкопски Саем, Скопје

• Вид на бизнис или секторПланирање и организација на Саемски настани од најразличен вид

• Работна позицијаРегионален менаџер со канцеларија во Охрид

• Главни активности и одговорностиПланирање и организирање на Саемот за туризам во Охрид кој се одржуваше од 17-20 Јануари 2008, одговорност пред генералниот менаџер на компанијата за успешно реализирање на Саемот за туризам во Охрид

• Датуми (од – до)2008 - 2012

• Име и адреса на вработувачотАгенција за промоција и подршка на Туризмот во Република Македонија

Ул.Боро Хаџиески Путе, б.б., Струга

• Вид на бизнис или секторПромоција на Република Македонија како туристичка дестинација во светот како и подршка на туристички манифестации кои имаат за цел привлекување на странски туристи во Р.М.

• Работна позицијаДиректор

• Главни активности и одговорностиПланирање,организирање и реализација на програмата за промоција и подршка на туризмот на Р.М. со цел зголемување бројот на странски туристи во Р.М:. Опфаќа учество на Саеми за туризам во светот, билборд (надворешна) кампања, ФАМ патувања за новинари и туроператори, Денови на Македонски туризам во таргетирани земји во странство, медиумска кампања во печатени медиуми специјализирани за туризам, креирање на видеоспотови по оделни форми за туризам и нивно емитување на одредени електронски медиуми, публицитет, одржување на пресс конференции и презентации на туристичките вредности во странство и.т.н.

• Датуми (од – до)1996 – 2000

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет Св.Климент Охридски – Битола

Факултет за туризам и угостителство, Охрид

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаМаркетинг во туризмот, Туристички менаџмент,

Промотивни активности во туризмот  

• Доделено звањеМагистер на науки од областа на туризамот

• Ниво во националната класификацијаVII/1
• Датуми (од – до)2009 – 2013 година

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет Св.Климент Охридски – Битола

Факултет за туризам и угостителство, Охрид

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаДокторска дисертација “Примената на маркетингот кај позначајните културни манифестации во Р.М и нивниот ефект врз развојот на туризмот”  

• Доделено звањеДоктор на науки од областа на туризамот

• Ниво во националната класификацијаVIII/1
• Датуми (од – до)2003 – 2007 година

• ЛокацијаОхрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Национална установа Фестивал Охридско лето

Е-маил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Елизабета Јанкулоска

• ПозицијаДиректор

• ОписМенаџирање со фестивалот Охридско лето

• Датуми (од – до)2007 – 2008

• ЛокацијаОхрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Скопски Саем, Скопје

Е-маил:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Gvido Omladic

• ПозицијаРегионален менаџер

• ОписОрганизирање на Саем за туризам во Охрид во 2008 година

• Датуми (од – до)2008 – 2012

• ЛокацијаСтруга

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Агенција за промоција и подршка на туризмот на Р.М.

Тел. 046/789428

Е-маил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• ПозицијаДиректор

• ОписПромоција на Македонија како туристичка дестинација во странство

• Датуми (од – до)27 – 29 април 2011

• ЛокацијаСкопје 
• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
”Влијанието на Туризмот врз економскиот развој, ”Второ биенале меѓународен научен конгрес, Универзитет за туризам и менаџмент,Скопје,27-29 април 2011

• ПозицијаУчесник со свој труд

• Датуми (од – до)25 – 27 октомври 2011

• ЛокацијаНови Сад, Р.Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
“Современите трендови во туризмот и угостителството”,Универзитет во Нови Сад, Нови Сад, Р.Србија, 29-30 септември 2011,

Neda Mimica – Dukic, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• ПозицијаУчесник со свој труд

• Датуми (од – до)31 мај – 03 Јуни,2012

• ЛокацијаКрф, Грција

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
“Напредокот во   туристичкиот маркетинг и менаџмент”, Крф, Грција, 31 мај-03 јуни 2012,

Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Research institute for tourism, Democritus University of Thrace

Konstantinos Andriotis, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• ПозицијаУчесник со свој труд

• Датуми (од – до)04 – 05 Октомври, 2013

• ЛокацијаСкопје, Р.Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
III меѓународен научен конгрес ICON BEST 2013, Универзитетот за туризам и менаџмент ,Скопје, Р. Македонија 04-05 Октомври 2013,

Сашо Кожухаров,

• ПозицијаУчесник со свој труд

• Датуми (од – до)16 – 18 Октомври 2013

• ЛокацијаБелград, Р.Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
III меѓународна научна коференција ”Вработување, едукација и претприемништво, Белград,Србија,16-18 Октомври 2013

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Sladjana Vujicic,

• ПозицијаУчесник со свој труд
Стрезовски З.МЕНАЏМЕНТ СТРУКТУРАТА ВО ОХРИДСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДРУШТВА А.Д МЕТРОПОЛ - БЕЛВИ И А.Д.ОХРИДТУРИСТ, Зборник на трудови,ФТУ,Охрид 2001,

Стрезовски З.ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, меѓународна конференција на тема Туризмот во Југоисточна Европа,The Parliament, Брисел,Белгија,2008

Стрезовски З..”ПРОМОЦИЈАТА КАКО ИНСТРУМЕНТ ВО БРЕНДИРАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА, второ биенале меѓународен научен конгрес на тема”Влијанието на Туризмот врз економскиот   развој”Универзитет за туризам и менаџмент,Скопје,27-29 април 2011,

Стрезовски З.БРЕНДИРАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА – ШТО Е НАПРАВЕНО И ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ?, Зборник на трудови, Меѓународна конференција на тема “Современите трендови во туризмот и угостителството”, Нови Сад, Србија, 29 – 30 септември 2011

Стрезовски З.БРЕНДИРАЊЕ НА ОХРИДСКО-СТРУШКИОТ РЕГИОН КАКО ТУРИСТИЧКА   ДЕСТИНАЦИЈА,Зборник на трудови, Меѓународна конференција “Напредокот во туристичкиот маркетинг ‘менаџмент”, Крф,Грција,31 мај-03 Јуни, 2012          

Стрезовски З..,“Примена на маркетингот кај позначајните културни манифестации во Македонија и нивниот ефект врз развојот на туризмот”.докторска дисертација, ФТУ,Охрид,2013

Стрезовски З.,

Граматниковски С.,

Бошковска В.,”Улогата на Односите со јавност во креирање на брендот на фестивалот, Трет меѓународен научен конгрес   ICON BEST 2013, Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје, Р.Македонија, 04-05 Октомври 2013,

Миленковски А.

Стрезовски З.

Граматниковски С.“МЕЃУНАРОДНИТЕ САЕМИ ЗА ТУРИЗАМ КАКО СРЕДСТВО ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈАТА КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА”, Втора меѓународна конференција Вработување,Едукација и Претприемништво, Белград,Р.Србија,16-18 Октомври 2013

Стрезовски З.

Граматниковски С.“ФЕСТИВАЛИТЕ КАКО СРЕДСТВО ЗА БРЕНДИРАЊЕ НА ОХРИД КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА, UTMS Journal of Economics, Vol.4, Print ISSN:1857-6974,Electronic ISSN: 1857 – 6982, Универзитет за Туризам и Менаџмент ,Скопје, Декември,2013