OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Член

Лични податици

 

Име

 

Јана Илиева

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

29.8.1980

Пол

 

Женски

Академска титула

 

доцент

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

ноември 2014 – моменално

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Бул. „Партизански одреди“ бр. 99, Скопје, Р. Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Доцент,  Продекан за настава (Факултет за менаџмент на човечки ресурси), Еразмус координатор

Главни активности и одговорности

 

-   Наставно – научна  и истражувачка дејност

-   Менаџирање на Еразмус + активности на мобилност

Датуми (од – до)

 

април 2008 – ноември 2015

Име и адреса на вработувачот

 

МИТ Универзитет Скопје, Бул. Трета македонска бригада, бб. 1000 Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

-   Доцент, Генерален Секретар, Еразмус Координатор

Главни активности и одговорности

 

-  Наставно – научна  и истражувачка дејност

-  Раководење со стручната и административна служба на Универзитетот

-  Менаџирање на Еразмус + активности на мобилност

Датуми (од – до)

 

November 2005 to April 2008

Име и адреса на вработувачот

 

АрцелорМиттал Скопје

Бул. „12 Македонска Бригада“ бб, Скопје, Р. Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Приватен сектор

Работна позиција

 

Раководител на правен сектор, Секретар на компанијата

Главни активности и одговорности

 

-   Советување на менаџментот за правилна примена на законите и внатрешните процедури на компанијата

-   Разгледување и одобрување на договори

-   Организација на состаноци на Одборот на директори

-   Организација на Акционерски собранија

-   Застапување пред надлежните судови во работни спорови

-   Судски преводи

-   Oбуки за подигнување на правна свест

-   Активности на здравје, безбедност и екологија

Датуми (од – до)

 

февруари 2004 – ноември 2005

Име и адреса на вработувачот

 

МЕНС ЛЕГИС Правна фирма

Вид на бизнис или сектор

 

адвокатура

Работна позиција

 

Правник

Главни активности и одговорности

 

-   Основање на трговски друштва во РМ од домашни и странски инвеститори

-   Подготовка и реализирање на Акционерски собранија

-   Правни услуги и правни мислења за клиенти

-   Обучувач во проект на корпоративно управување, поддржан од УСАИД за правата на акционерите и нивна заштита

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

мај 2011 – декември 2012

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ Скопје,

Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Меѓународно право

• Доделено звање

 

Доктор по правни науки

• Ниво во националната класификација

 

VIII

• Датуми (од – до)

 

2004 – 2011

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ Скопје,

Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Меѓународно право

• Доделено звање

 

Магистер по правни науки

Област: Меѓународно право

• Ниво во националната класификација

 

VII/2

• Датуми (од – до)

 

1999-2003

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ Скопје,

Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Правни науки

• Доделено звање

 

Дипломиран правник

• Ниво во националната класификација

 

VII/1

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

 

септември 2016- јануари 2017

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Министерство за внатрешни работи на РМ

Кабинет на Дополнителен заменик министер за внатрешни работи

Д-р Оливер Андонов, дополнителен заменик министер за внатрешни работи

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

Државен советник за правни работи

• Опис

 

Правно советување

• Датуми (од – до)

 

септември 2016 – јуни 2017

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународен Балкански Универзитет, Факултет за правни науки

ул. „Ташко Караџа“ бр.11А, Скопје, Р. Македонија

д-р Наталија Шикова, координатор на Факултет за правни науки

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

 

Насловен доцент

• Опис

 

Наставна дејност по група предмети од областа на меѓународното право

 

Публикации

 

2017

 

Banking Without Interest? UTMS Journal of Economics, Vol. 8, No. 1 (pp.), June, 2017

2017

 

THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND ITS RECOGNITION IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY (1991-2015), Scientific Monography: Macedonia in 21st century: Social, Political and Economic Issues, Nova Science Publishers, USA

2017

 

Islamic Banking and its Perspectives, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017, vol. 7, issue 2

2017

 

EU Enlargement and Financial Crisis, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2017, vol. 7, issue 1

2017

 

Identity Theft: A modern “Gateway” crime

International Refereed Scientific Journal VISION, Vol.2, issue 1

2016

 

Legal Protection of Icons as part of the Macedonian cultural heritage, 5th International Scientific Congress ECONOMIC ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS IN TOURISM, FINANCE, EDUCATION & MANAGEMENT, University of Tourism and Management in Skopje, 8th October, 2016

2016

 

Multiculturalism and Multi-confesionalism in the Balkans and in Macedonia: Historical Influences and Actual Cases, "Political science forum" University Aleksandar Dubcek, Trencin, Slovakia, 2016

2016

 

THE IMPACT OF POLITICS ON INTERNATIONAL LAW:  "MACEDONIA V. GREECE" IN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE,  "Political science forum" University Aleksandar Dubcek, Trencin, Slovakia, 2016

2015

 

GLOBALIZATION, WOMEN AND THE MUSLIM WORLD, Macedonian Political Science Forum eProceedings, March 2015, Issue 6

2015

 

Harmonization of tax policies reviewing Macedonia and Croatia, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2 (pp.), December 2015

2015

 

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS OF HUMAN RESOURCES, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2 (pp.), December 2015

2015

 

AWARENESS ABOUT MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FORM OF DISPUTE RESOLUTION: PRACTICES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE),  Vol 3, No 1 (2015)

2015

 

Is there a possibility of crash between the Islam and the modern world Macedonian Political Science Forum eProceedings, March 2015, Issue 4

2015

 

The implication of gray economy on the modern crime, III Interdisciplinary Insights on Fraud and Corruption (I2FC 2015) conference, The costs of economic crime, Porto, Portugal, 28 November, 2015

2015

 

Multiculturalism in South-East Europe – Cross cultural influence of the socio-economic changes in Republic of Macedonia according to Ohrid Framework Agreement, The 4th International Scientific Congress ECONOMIC ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS IN TOURISM, FINANCE, EDUCATION & MANAGEMEN, University of Tourism and Management in Skopje, 9-11 October, 2015

2015

 

The “Armed humanitarian intervention as triumph of the human rights over the sovereignty”  International Scientific Conference – Researching security- approaches, concepts and policies, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, Ohrid, June, 2015

2014

 

Is Islam Misogynic?", Global Journal of Human Social Sciences, USA, 2014

2014

 

The significance of intellectual capital in creating new values to the organization in Macedonia, International Symposium “The Great Recession and the crisis of neo-liberal economics”, Educons University, Novi Sad, Serbia, 28 May, 2014

2012

 

Republic of Macedonia on its road to the EU and NATO, International Scientific Journal “Poslovna Ekonomija” Educons University, Sremska Kamenica, vol.2, 2012