OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

 

  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Меѓународни конгреси и симпозиуми
  • Публикации
ИмеВалентина Муцунска Палевска

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаДоктор на комуниколошки науки

• Датуми (од – до)2003 – 2009

• Име и адреса на вработувачотСУГС ,, Георги Димитров,, Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Работна позицијаДиректор

• Главни активности и одговорностиМенаџирање на училиштето

• Датуми (од – до)2001 – 2003

• Име и адреса на вработувачотДСУ ,, Георги Димитров,, Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Работна позицијаПрофесор

• Главни активности и одговорностиРеализација на настава

• Датуми (од – до)1994-2001

• Име и адреса на вработувачотДСУ ,, Зеф Љуш Марку,, Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Работна позицијаПрофесор

• Главни активности и одговорностиРеализација на настава

• Датуми (од – до)2010-2011

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„ Мегатренд,, , Факултет за култура и медиуми, Белград

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаPR менаџмент

• Доделено звањеДоктор по комуниколошки науки

• Ниво во националната класификацијаVIII

• Датуми (од – до)2009

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за педагогија, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаМенаџмент во образование

• Доделено звањеМагистар по менаџмент во образование

• Ниво во националната класификацијаVII/2

• Датуми (од – до)1984 -1989

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“,Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаЛингвистика, Стилистика, Семиологија, Реторика, Книжевност, Методологија

• Доделено звањеПрофесор по македонски јазик и литература

• Ниво во националната класификацијаVII/1

• Датуми (од – до)2013

• ЛокацијаУниверзитет за туризам и менаџмент, Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

• ПозицијаМодератор-презентер: Функцијата на односите со јавноста во промовирањето и брендирањето на компании

• Датуми (од – до)2011

• ЛокацијаУниверзитет за туризам и менаџмент, Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

• ПозицијаУчесник-презентер: Менаџментот на знаење како одлучувачки фактор за   ефикасно и ефективно работење на корпорациите

• Датуми (од – до)2010

• ЛокацијаEIAT, Белград, Р. Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
EIAT

• ПозицијаУчесник – Стилови на лидерство и емоционалната интилигенција во функција на организациска ефикасност

• Датуми (од – до)2010

• ЛокацијаThe International Congress of Tourisms and Management “The Challenges and Perspectives of the Tourism and Management”, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• ПозицијаПрезентер – Фасилитирано лидерство

2010,, Стратегиски менаџмент,, коавторство, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2009Рецензент на книгата „Предизвиците на современото лидерство во образованието” автор проф. Д-р Константин Петковски

2003Коавтор на Учебник по Македонски јазик и литература за III година реформирано гимназиско образование за ученици со македонски наставен јазик , одобрен од Министерство за образование и наука на 23.08.2003 г.

2002Коавтор на Учебник по Македонски јазик и литература за II год.реформирано гимназиско образование за ученици со албански и турскинаставен јазик , одобрен од Министерство за образование и наука на30.09.2002 г.

2001Член на Комисијата по македонски јазик и литература при Бирото за развојна образованието за изготвување на наставен план и програма помакедонски јазик и литература за реформирано гимназиско образование.

2000-2001Член на Комисијата по македонски јазик и литература при Бирото заразвој на образованието за изготвување на наставен план и програма помакедонски јазик и литература за ученици со албански и турски наставенјазик.

1998-2001Член на Комисијата по македонски јазик и литература при Педагошкиотзавод за развој на образованието за вреднување и одобрување на Учебниципо македонски јазик и литература за средно образование.

2001Рецензент на Учебник по македонски јазик и литература за I год. реформирано гимназиско образование со македонски наставен јазик, автор, проф.др. Јадранка Владова

2002Рецензент на Учебник по македонски јазик и литература за II год.реформирано гимназиско образование со македонски наставенјазик,автор,проф.др. Јадранка Владова.

2001Рецензент на Учебник по македонски јазик и литература за I год.реформирано гимназиско образование на албански и турски наставен јазик.

2001Координатор на работната група за квантификација на наставнатапрограма по Македонски јазик и литература за I година   реформираногимназиско образование,објавена во „Просветен работник” 2001год.