OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Сашко Граматниковски  - CV

  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Научна дејност
ИмеСашко Граматниковски

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаДекан

Датуми (оддо)2011до сега

Име и адреса на вработувачотУниверзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Факултет за туризам

Вид на бизнис или секторОбразование

Професија или функцијаАсистент

Датуми (оддо)2006 – 2011

Име и адреса на вработувачотМеѓународен Славјански Институт, Свети Николе

Вид на бизнис или секторОбразование

Професија или функцијаАсистент

Датуми (оддо)2005 – 2006

Име и адреса на вработувачотХорват – Скопје, 3-та Македонска бригада ББ, 1000 Скопје

Вид на бизнис или секторХТЗ опрема

Професија или функцијаМенаџер за продажба

Главни активности и одговорностиОдговорен за комуникација и соработка со дилерите на Хорват – Скопје

Датуми (оддо)2003-2005

Име и адреса на вработувачотИнтернет

Вид на бизнис или секторВеб едитор асистент

Професија или функцијаАсистенција во водење и апдејтување на веб страната

Датуми (оддо)2004

Име и адреса на вработувачотБалканика, Крсте Мисирков 9/25, 1000 Скопје

Вид на бизнис или секторМаркетинг & Медиа продукција

Професија или функцијаГенерален менаџер

Главни активности и одговорностиОдговорен за маркетингот на регионалниот дневен весник Коха Диторе, за Македонија и маркетингот на ТВ шоуто ”Храна и вино” на албански јазик за Р. Македонија и Косово.

Датуми (оддо)2003-2004

Име и адреса на вработувачотОн нет, Кеј 13 Ноември 3/3, 1000 Скопје

Вид на бизнис или секторИнтернет провајдер

Професија или функцијаМенаџер за продажба

Главни активности и одговорностиОбезбедување интернет за бизнис секторот

Датуми (оддо)2001,2002,2004 (за време на летната сезона)

Име и адреса на вработувачотХотел Занте, Лагана, Закинтос, Р. Грција

Вид на бизнис или секторТуризам

Професија или функцијаБар и Хотел Менаџер

Главни активности и одговорностиУправување со еден од баровите во хотелот, одговорен за одржување на интернет кафето и набавки во хотелот, како и за комуникација со гостите.

Датуми (оддо)1997-1998

Име и адреса на вработувачотАгенција за иселеништво на Македонија

Вид на бизнис или секторВладина агенција

Професија или функцијаЧлен во „Советот на млади“

Главни активности и одговорностиОдговорен за младите емигранти надвор од Р. Македонија

Датуми (оддо)1997

Име и адреса на вработувачотДавид и Голијат

Вид на бизнис или секторСтудентски протестен весник

Професија или функцијаЕден од основачите и едитор

Главни активности и одговорностиЕдитор и одговорен за дистрибусија надвор од Р. Македонија

Датуми (оддо)2010

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет во Нови Сад, Природно-математички факултет

Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаТуризам

Доделено звањеДоктор на науки од областа на туризмот

Ниво во националната класификацијаСтепен VIII

Датуми (оддо)2001-2007

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно –математички факултет, Скопје

Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаПланирање на туризмот

Доделено звањеМагистер по географски науки - туризмолог

Ниво во националната класификацијаСтепен   VII 1

Датуми (оддо)1995-1999

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно –математички факултет, Скопје

Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаЕтнологија

Доделено звањеДипломиран етнолог

Ниво во националната класификацијаСтепен VI 1

Датуми (оддо)1989-1993

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУСО „Раде Јовчевски - Корчагин“, Скопје

Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаИнформатичка технологија, програмирање и програмски јазици.

Доделено звањеИнформатички техничар

Ниво во националната класификацијаIV

Датуми (оддо)2005

Тип на обукаТренинг семинар – Загреб

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаЕтик – Загреб, Хорват - Загреб

Покриени области со едукацијатаОбука за менаџери за продажба

Датуми (оддо)2003

Тип на обукаТренинг семинар – Скопје

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаИнвестиционен фонд СЕАФ и интернет провајдер Он нет.

Покриени области со едукацијатаОбука за менаџери за продажба

Датуми (оддо)2003

Тип на обука

Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаТренинг семинар – Брисел

Покриени области со едукацијатаЕвропската невладина организација JEF (Млади европски федералисти), под покровителство на Советот на Европа.

Покриени области со едукацијатаИнтерни комуникации, финансиски ресурси и менаџмент, иновативни методи во младинските активности, проект менаџмент, младинска работа во Европа, менаџирање на луѓе и екстерна комуникација.

Sashko Gramatnikovski, Zoran Strezovski, Vera Boshkovska, The Role of the Public Relations for Creation Brand of the Festival, Third International Scientific Congress “ICON BEST 2013”, Skopje, R. Macedonia, October 5th 2013, pp 144;

Mijalce Gjorgievski, Sashko Gramatnikovski, Dejan Nakovski, Climatic Features as a Factor Development of Tourism in Republic of Macedonia, Third International Scientific Congress “ICON BEST 2013”, Skopje, R. Macedonia, October 5th 2013, pp 360;

Konstantin Angelovski, Sashko Gramatnikovski, Dimitar Iliev, Organization of Sport Competitions as a Basis for the Development of Sports Tourism, Third International Scientific Congress “ICON BEST 2013”, Skopje, R. Macedonia, October 5th 2013, pp 159;

Aleksandra Stoilkovska, Ace Milenkovski, Sashko Gramatnikovski, The Impact of Corporate Social Responsibility on Long-Term Success of Tourism Organizations, International Conference “Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, CTTH 2013 - Peace, Culture and Tourism”, Novi Sad, Serbia, September 26th – 27th 2013, pp 52;

Ace Milenkovski, Zoran Strezovski, Sashko Gramatnikovski, International Tourism Fairs as a Tool for Promotion the Country as a Tourist Destination, Second International Conference “Employment, Education and Entrepreneurship – ЕЕЕ2013”, Belgrade, Serbia, October 16th-18th 2013, pp 330;

Sashko Gramatnikovski, Nikola Gjeorgjiev, E-Tourism: Key Applications, Second International Scientific Congress “The Influence of Tourism on Economic Development”, Skopje, R. Macedonia, April 27th - 29th 2011, pp 136;

Sashko Gramatnikovski, Nikola Gjeorgjiev, Marjana Todorova Gjeorgjieva, Sources of Innovation in Tourism, Second International Scientific Congress “The Influence of Tourism on Economic Development”, Skopje, R. Macedonia, April 27th - 29th 2011, pp 101;

Sashko Gramatnikovski, Marjana Todorova Gjeorgjieva, Nikola Gjeorgjiev, Tourism During Recessions: Threats and Opportunities, Second International Scientific Congress “The Influence of Tourism on Economic Development”, Skopje, R. Macedonia, April 27th - 29th 2011, pp 117;

Sashko Gramatnikovski, Nikola Gjorgoski, Comparative possibilities of the development of tourism in the valleys of Stara River (R. Greece) and the Brajchino River (R. Macedonia), Second Geographers Congress “Towards Europe”, Novi Sad, Serbia, September 10th -11th 2010, pp 121;

Mijalce Georgievski, Sasko Gramatnikovski, Dejan Nakovski, Geographic Positioning as a Determination of Tourism Development of Gevgelija Region, UTMS Journal of Economics, Vol 4, Num 1, March 2013, pp 61;

S. Gramatnikovski, Development of Tourism Along the Valley of Braychinska River, Зборник на I симпозиум на Факултетот за туризам во Скопје, Скопје, Р. Македонија 2008;

А. Milenkovski, S. Gramatnikovski, Staff Training and Accomplishment in Tourism – Contemporary Needs, Сандански, Р. Бугарија 2008;

С. Граматниковски, Компаративни вредности на туризмот помеѓу југоисточниот дел на Големото и источниот дел на Малото Преспанско Езеро, Зборник на XXX симпозиум за туризам, Лерин, Р. Грција 2007.

С. Граматниковски, Р. Мијалов, Конфесионална структура на Азија, Географски разгледи кн.35, 2000;

А. Миленковски, С. Граматниковски, Перспективе развоја малих градских хотела, VII Меѓународен научно стручен симпозиум „Хотелска кућа 2008“, Златибор, Р. Србија, 15-17 мај, 2008, пп 11;

В. Тимовски, С. Граматниковски, Конфесионална структура на населението на Република Македонија и гледиштата на некои верски заедници за воведување на веронаука во училиштата, Зборник на 2-риот конгрес на географите на Р. Македонија, 2000;

S. Gramatnikovski, Rural Tourism in the Region of Prespa Lake, Hungarian Geographical Bulletin 3/2011, Budapest, pp. 23-32;

S. Gramatnikovski, Touristic Infrastructure in the Vicinity of Prespa Lake, Hungarian Geographical Bulletin 2/2011, Budapest, pp. 16-22;

S. Gramatnikovski, Tourist Potential of the Prespa Lake, Tourism and Economy, Rhodes, Greece, pp. 60-68;

S. Gramatnikovski, Perspective of Tourism Development of the Prespa Lake, Tourism and Economy, Rhodes, Greece, pp. 69-75;

С. Граматниковски, Народна архитектура на село Богомила, Етнолог (предаден за печат);

С. Граматниковски, Р. Мијалов, Религиите во светот, Географски видик (предаден за печат);

С. Граматниковски, Споредба на духовните способности кај човекот и нижите животни, Географски видик (предаден за печат).