OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Член

Лични податоци

 

Име

 

Благица Новковска

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титула

 

Доцент

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

1.06.2016-моментално

Име и адреса на вработувачот

 

 Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

 Образование

Професија или функција

 

Професор

Главни активности и одговорности

 

Настава,:, истражувачка работа, менторирање, административните одговорности

Датуми (од – до)

 

Септември 2006-Јануари 2015

Име и адреса на вработувачот

 

Влада на Република Македонија- Државен завод за статистика

Вид на бизнис или сектор

 

Државна администрација

Професија или функција

 

Директор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање и организација на работата на Државниот завод за статистика; Координирање на националниот статистички систем. Координирање на активностите на работната група одговорна за поглавје 18/ Статистика/ како раководител на работната група; Проектен лидер на ИПА проектите во областа на официјалнта статистика.

Датуми (од – до)

 

Јуни 2001-Април 2003

Име и адреса на вработувачот

 

Влада на Република Македонија- Државен завод за статистика

Вид на бизнис или сектор

 

Државна администрација

Професија или функција

 

Директор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање и организација на работата на Државниот завод за статистика;

Координиарње на работата и учеството на ДЗС во меѓународни проекти во областа на официјалната статистика.

Датуми (од – до)

 

Мај 1999- Мај 2001

Име и адреса на вработувачот

 

Влада на Република Македонија- Државен завод за статистика

Вид на бизнис или сектор

 

Државна администрација

Професија или функција

 

Помошник Директор/ Раководител на сектор за социјални статистики

Главни активности и одговорности

 

Раководење на планирањето и организирањето на статистичките истражувања во областа на социјалните статистики; Координирање на планирањето, спроведувањето на статистики истражувања, обработката,  анализата и дисеминацијата на резултатите од социо-демографските статистички истражувања

Датуми (од – до)

 

Мај 1990- Април1999

Име и адреса на вработувачот

 

Државен завод за статистика

Вид на бизнис или сектор

 

Државна администрација

Професија или функција

 

Раководител на одделение за плати, вработеност и статистики за животен стандард

Главни активности и одговорности

 

Раководење на планирањето и организирањето на статистичките истражувања за платите, пазарот на трудот и статистиките за животниот стандард на населението. Координирање на планирањето, спроведувањето, обработката,  анализата и дисеминацојата на резултатите од  статистички истражувања за платите, пазарот на трудот, животниот стандард  на населението, сиромаштијата. Воведување и развој на нови социо-економски статистички истражувања.

Датуми (од – до)

 

Јули 1985-Април 1990

Име и адреса на вработувачот

 

Државен завод за статистика

Вид на бизнис или сектор

 

Државна администрација

Професија или функција

 

Советник за статистичко истражување

Главни активности и одговорности

 

Планирање, организирање, спроведување на статистичко истражување за не-производниот сектор, обработка, анализа и дисеминација на резултати од истражувањето

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

2008- 2012

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет: Св. Кирил и Методиј Скопје-Економски Факултет

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Макроекономија

Докторски тези на тема: Застапеност и мерење на сивата економија во Република Македонија

• Доделено звање

 

Доктор по економски науки

• Ниво во националната класификација

 

Дипломиран VIII

• Датуми (од – до)

 

2006

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет: Св. Кирил и Методиј Скопје-Филозофски Факултет, Институт за социјална работа и социјална политика,

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Социјална политика-Социјална исклученост и сиромаштија

Магистерски тези на тема: Социо-економскиот статус на семејството-фактор за социјална исклученост од образование и вработеност на лицата на возраст од 15-19 години

• Доделено звање

 

Магистер по социјална политика

• Ниво во националната класификација

 

Дипломиран VII 2

• Датуми (од – до)

 

1984

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет: Св. Кирил и Методиј Скопје-Економски Факултет

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Економска политика и развој

• Доделено звање

 

Дипломиран економист

• Ниво во националната класификација

 

Дипломиран VII 1

• Датуми (од – до)

 

1998

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Биро за трудови статистики, Вашингтон-ДК, САД

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Мерење и анализа на вработеноста, невработеноста и подвработеноста

• Датуми (од – до)

 

2000

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Биро за трудови статистики, Вашингтон-ДК, САД

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Информативен систем за пазарот на трудот-Воспоставување, одржување и развој

• Датуми (од – до)

 

2001

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Институт на Светска Банка, Вашингтон-ДК, САД

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Стратегиски избори за реформи во образованието

• Датуми (од – до)

 

2007

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Светска Банка, Вашингтон-ДК, САД

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Анализа на сиромаштијата

• Датуми (од – до)

 

2007

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет Бирмингам- Центар за студии за безбедност и дипломатија, Лондон/Англија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Градење на капацитети за високи раководители

• Датуми (од – до)

 

2009

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Светска Банка-Меѓународна организација на трудот, Торино, Италија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Глобални кризи за вработувања и улогата на пазарот на труд

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

 

2015-2016

• Локација

 

Босна и Херцеговина

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

GIZ, Проект за воспоставување на систем за државан помош во БиХ

• Позиција

 

Сениор Експерт за статистика

• Датуми (од – до)

 

2015

• Локација

 

Гана, Африка

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

ЕУРОСТАТ

• Позиција

 

Експерт за TQM во официјалната статистика

• Датуми (од – до)

 

2006

• Локација

 

Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународна организација на трудот

• Позиција

 

Меѓународен консултант за статистика

• Датуми (од – до)

 

2003

• Локација

 

Kinshasa, DR Congo

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Meѓународен Монетарен Фонд,

• Позиција

 

Советник за статистики за реален сектор

• Датуми (од – до)

 

2003

• Локација

 

Македонија, САД

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Светска Банка

• Позиција

 

Консултант

• Датуми (од – до)

 

2006-2015

• Локација

 

Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

ЕВРОСТАТ, Луксембурт

• Позиција

 

Проект менаџер- национални и регионални проекти во официјалната статистика:

PHARE 1998;

PHARE 2000;

CARDS 2005;

IPA 2007;

IPA 2008;

IPA 2009 EU Twining project;

IPA 2009 Multi-beneficiary Statistical Co-operation Programme;

IPA 2011 Multi-beneficiary Statistical Co-operation Programme;

IPA 2012 Multi-beneficiary Statistical Co-operation Programme;

• Датуми (од – до)

 

2010

• Локација

 

Црна Гора

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

ICON INSTITUTE- Consulting group

• Позиција

 

Член на Управен Комитет, ИПА 2007-Техничка помош на Статистичкиот завод на Црна Гора

 

Интернационални конгреси и симпозиуми

 

 • Датуми (од – до)

 

26-29 септември 2017,

• Локација

 

Блед Словенија

   

The 14th International Symposium on Operational Research in Slovenia

Датуми (од – до)

 

8 Октомври 2016

• Локација

 

Скопје, Македонија

   

2016 - The 5th Jubilee International Scientific Congress, GLOBAL TOURISM CHALLENGES IN 21st CENTURY

Датуми (од – до)

 

22-24 септември 2016,

• Локација

 

Охрид, Македонија

   

VII Balkan and Black See Conference Days of clusters

• Датуми (од – до)

 

05-06 мај, 2016,

• Локација

 

Загреб, Хрватска

   

ISCCRO: International Statistical Conference in Croatia

• Датуми (од – до)

 

26-31 јули, 2015

• Локација

 

Рио де Жанеиро, Бразил

   

60th ISI World Statistics Congress

• Датуми (од – до)

 

18-21 јуни, 2014

• Локација

 

Мексико Сити, Мексико

   

The 2ND International Conference on Governance, Crime and Justice Statistics

• Датуми (од – до)

 

2-5 јуни, 2014

• Локација

 

Виена, Австрија

   

European Conference on Quality in official statistics

• Датуми (од – до)

 

6-8 Ноември, 2013

• Локација

 

Истанбул, Турција

   

The Regional Consultation on the Post-2015 Agenda

• Датуми (од – до)

 

23-25 октомври 2013,

• Локација

 

Рио де Жанеиро, Бразил

   

The Sixth International Conference on Agricultural Statistics

• Датуми (од – до)

 

30 мај-1јуни 2012,

• Локација

 

Атина, Грција

   

European Conference on Quality in official statistics

• Датуми (од – до)

 

16-19  октомври, 2012

• Локација

 

Њу Делхи, Индија

   

4th OECD World Forum on Statistical Knowledge and Policy: Transforming Policy, Changing Lives

• Датуми (од – до)

 

22-23 ноември, 2012

• Локација

 

Букурешт, Романија

   

The International Conference on the Population and Dwellings

• Датуми (од – до)

 

9-10 јуни, 2011

• Локација

 

Вишеград, Унгарија

   

Conference on Communication: A tool to enhance statistical culture

• Датуми (од – до)

 

4-6 мај, 2010,

• Локација

 

Хелсинки, Финска

   

European Conference on Quality in official statistics

 

Публикации

 

2017

 

Novkovska, B., (2017) Regional development disparities and their connections with hidden economy, UTMS Journal of Economics, Vol. 8, No. 2 (pp.151-158)

                                                  2017

 

Kjosev, S., Novkovska, B., ( 2017) Social Accounting Matrix - Methodological Basis for Sustainable Development Goals Analysis in the Western Balkan Countries,

Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research,SOR’.17 (pp. 33-38)

2017

 

Novkovska,B.,Dumicic,,K.,(2017) Modelling of temporal paterns of hidden economy in connection with energy consumption, Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research, , SOR 17, S (pp. 47-52).

2016

 

Novkovska,B,  Excluded young people in  Macedonia from education, trainings and employment-why and how to include them, Proceedings of the ICON BEST 2016 - The 5th Jubilee International Scientific Congress, GLOBAL TOURISM CHALLENGES IN 21st CENTURY, (pp.199-208).

2016

 

Novkovska, B., (2016),The size of the hidden economy in Macedonia: Tendencies and challenges. Proceedings of the ISCCRO: International Statistical Conference in Croatia, 05-06 May 2016, Zagreb, Croatia, (pp.182-189)

2016

 

Novkovska, B.,(2016), Role of the clusters in reduction of regional development disparities in Macedonia. Proceedings of the VII Balkan and Black Sea Conference Days of clusters 2016, 22-24 September, Ohrid, Macedonia,(pp.86-92)

2016

 

Novkovska, B.,(2016) How strongly the hidden economy of a small country can be influenced by drastic events -Case of Macedonia, UTMS Journal of Economics, Vol. 7, No. 2 (pp.187-195)

2014

 

Novkovska, B., (2014), Key components of quality management system and further challenges, Proceeding of the European Conference on Quality in Official Statistics, Vienna, Austria 3-5 June 2014

2013

 

Novkovska, B., (2013), Defining and Measuring Non-standard and Informal Employment in the Agricultural Sector, Proceeding of the ICAS-International Conference of Agricultural Statistics, Rio de Janeiro,Brasil, 23 - 25 October

2013

 

Novkovska, B., (2013), Human Resources Management and Training- Compilation  of good practicies in statistical offices, United Nations, New York and Geneva, 2013, (pp 39-51)- Book

2013

 

Новковска, Б. (2013) Невработеноста во Република Македонија-социјални и економски ризици, Истражувачка студија ,,Невработеност-ризици и предизвици,,, Универзитет Св. Кирил и Методиј, ИСППИ, (стр. 71-89).

2013

 

Elder,S. Novkovska , B. Krsteva, V.(2013),Labour market transitions of young women and man in the fyrMacedonia, International Labor Organization (ILO), 2013/1 Book

2012

 

 B. Novkovska, H. Papazoska, B. Ristevska-Karajovanovikj, (2012), The GSBPM contribution to statistical business process standardization, Proceedings, European Conference on Quality in Official Statistics - Q2012, Athens, Greece, 30 May - 1 June 2012.

2011

 

Novkovska,B., (2011) Building a basis for measurement of the value added in official statistics, Proceeding of the Conference on Communication: A tool to enhance statistical culture, Visegrad, Hungary, 9-10 June , (pp.182-187)

2010

 

M.Доневска, В.Димитриевска и  Б. Новковска (2010), Сиромаштија, Универзитетски учебник, Филозофски факултет,  Универзитет: Св. Кирил и Методиј Скопје

2010

 

Novkovska,B,  Papazoska, H.,(2010), Increased efficiency by harmonizing metadata and quality, Proceedings: European Conference on Quality in Official Statistics - Q2012,Helsinki, Finland