OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

 

Член

Лични податици

 

Име

 

Љупка Наумовска

Телефон

 

+38972247014

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

11.08.1981

Пол

 

ж

Академска титула

 

доцент

 

Работно искуство

 

• Датуми (од – до)

 

Фебруари 2015 – моментално

• Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Професија или функција

 

Доцент /  група на предмети од областа на маркетинг комуникации

• Главни активности и одговорности

 

Настава, обуки, менторирарања, научно-истражувачка работа, учество во проекти, администација; дигитален маркетинг и кариерен центар.

• Датуми (од – до)

 

Март 2013 – Септември 2015

• Име и адреса на вработувачот

 

Сивус Едукативен и Развоен Центар

• Вид на бизнис или сектор

 

Академија

• Професија или функција

 

Предавач на академија за дизајн

• Главни активности и одговорности

 

Предавање на предмети: Креативен процес и Бренд менаџмент

• Датуми (од – до)

 

2009

• Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет Американ Колеџ Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Професија или функција

 

Клинички предавач

• Главни активности и одговорности

 

Предавач по предметот Основи на маркетинг

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

Фебруари 2011- декември 2014

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет св.Кирил и Методиј Скопје, Економски Факултет

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Маркетинг, Односи со Јавност, Општествена Одговорност

• Доделено звање

 

Доктор на науки

• Ниво во националната класификација

 

Трет циклус студии: Дипломирана VIII

• Датуми (од – до)

 

Фебруари 2008- Ноември 2010

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет Американ Колеџ Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Маркетинг, Односи со Јавност, Менаџмент

• Доделено звање

 

Магистер со маркетинг концентрација

• Ниво во националната класификација

 

Втор циклус студии: Дипломирана VII 2

• Датуми (од – до)

 

Септември 2000 - Ноември 2005

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет св.Кирил и Методиј Скопје, Економски Факултет, смер маркетинг

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Маркетинг, Односи со Јавност, Менаџмент, Однесувања со потрошувачи

• Доделено звање

 

Дипломиран економист, смер маркетинг

• Ниво во националната класификација

 

Прв циклус студии: Дипломирана VII 1

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

   

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

ХАНИБИЗ – ПР и Маркетинг компанија

Љупка Наумовска, Јована Јаневска

Франклин Рузвелт, 5а, Скопје, Македонија

• Позиција

 

основач

• Опис

 

Интегрирани маркетинг комуникации

• Датуми (од – до)

 

Март 2017 – моментално

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

EU project – SmartStart4U – http://smartstart4u.org/, спроведен преку Центар за истражување и креирање на политики

• Позиција

 

консултант

• Опис

 

Развој и имплементација на комуникациски стратегии за поттикнување на социјалното претприемништво

• Датуми (од – до)

 

Јуни 2010 – Април 2011

• Локација

 

Битола, Белград

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

ИМБ Млекара Битола, Бимилк

• Позиција

 

Маркетинг менаџер

• Опис

 

Стратегија и план за маркетинг комуникации, развој на нови производи, истражувања, извоз, продажни промоции, настани, меѓународен развој

• Датуми (од – до)

 

February 2007 – June 2010

• Локација

 

Скопје, Клагенфурт Австрија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Hypo Alpe-Adriа

• Позиција

 

Маркетинг менаџер

• Опис

 

Маркетинг планови, менаџмент на кампањи, глобални и локални комуникации, односи со јавност, настани и промоции, развој и надградба на услуги

 

Интернационални конгреси и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

Јуни 2017

• Локација

 

Варшава

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонска мрежа на ментори и Министерсво за надворешни работи Полска

Македонско – полски акдемски и бизнис форум

• Позиција

 

Говорник на панел, учесник

• Датуми (од – до)

 

Април 2017

• Локација

 

Софија, Бугарија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

WEBIT – меѓународен конгрес за дигиталем маркетинг и технологии

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

Фебруари 2017

• Локација

 

Тренчин Словачка

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет Александар Дупчек, Тренчин: научна конференција за поолитички науки

• Позиција

 

Учесник со научен труд, панелист

• Датуми (од – до)

 

Октомври 2016

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје, меѓународен научен конгрес ICON BEST

• Позиција

 

Учесник со научен труд

• Локација

 

Холандија [Амстердам, Утрехт и Хаг)

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Програма на Холандска Влада: брилијантни претприемачи

• Позиција

 

Панелист, учесник

• Датуми (од – до)

 

Октомври 2015

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје, меѓународен научен конгрес ICON BEST

• Позиција

 

Учесник со научен труд

• Датуми (од – до)

 

Септември 2015

• Локација

 

Ровињ, Хрватска

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Викенд медиа фестивал

• Позиција

 

Учесник

• Датуми (од – до)

 

Октомври 2014

• Локација

 

Белград

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

PRIlika, когрес на односи со јавност и корпоративни комуникации

• Позиција

 

Учесник

 

Публикации

 

2017

 

Naumovska, Lj. and Milenkovska, A. (2017). Marketing to children– the impact of digital media, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.7, no. 5, May 2017, p. 273, DOI:  0.6007/IJARBSS/v7-i5/2930

2017

 

Naumovska, Lj. (2017) Marketing Communication Strategies for Generation Y – Millennials, Macrothink Institute, Business Management and Strategy, vol.8, No.1, pp.123, June 2017, doi:10.5296/bms.v8i1.10260

2017

 

Naumovska, Lj. and Nickova, M. (2016) Digital advertising to children, conference preceding ICON BEST 2016 – International scientific conference, University of Tourism and Management Skopje

2016

 

Naumovska, Lj. and Blazeska, D. (2016). Public Relations based model of IMC, Journal of Economics, vol.7, No.2, pp. 175-186, ISSN: 1857-6982, December, 2016

2016

 

Naumovska, Lj. and Blazeska, D. (2016). Socially Responsible Activities - An Efficient Tool for the Companies for Marketing Communication with the Consumers, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 6, No. 3, July 2016, pp. 10–18 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 © 2016 HRMARS www.hrmars.com

2016

 

Naumovska, Lj. (2016) Integrated Marketing Communication Model for Political Science, Political Science Forum, Slovakia Vol. 5, No. 1, Spring 2016

2015

 

Naumovska, Lj. and Bogdan, S. (2015). Integrated multigenerational marketing- a modern marketing industry challenge, 4 BIENNIAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS -ICON Best, CONFERENCE PROCEEDINGS 2015, UNIVERSITY OF TOURISM AND MANAGEMENT Skopje.

2011

 

Naumovska Lj. and Petrovska I. (2011). Global marketing communication strategies after the Lisbon Treaty, - Europe after the Lisbon Treaty- Treats and opportunities, International scientific congress, University American college Skopje, 2011.