Испечатете ја страната

 

  • Лични податоци
  • Работно искуство
  • Образование и обука
  • Професионално искуство
  • Меѓународни конгреси и симпозиуми
  • Публикации
ИмеСашо Кожухаров

E-маилОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титулаДоктор на науки

Main Menu

• Датуми (од – до)2008–до сега

• Име и адреса на вработувачотUniversity of Tourism and Management Skopje

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Професија или функцијаПрофесор, Декан на Економскиот факултет и Проректор за наука и развој

• Главни активности и одговорностиЕдуцирање и менаџирање на факултетските активности

• Датуми (од – до)2007 – 2008

• Име и адреса на вработувачотУниверзитет Гоце Делчев, Штип

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Професија или функцијаПрофесор и член на сенат

• Главни активности и одговорностиЕдуцирање

• Датуми (од – до)2005 – 2007

• Име и адреса на вработувачотЕвропски Универзитет, Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Професија или функцијаПрофесор и Декан на Факултетот за економски науки

• Главни активности и одговорностиЕдуцирање и менаџирање на факултетските активности

• Датуми (од – до)2003-2005

• Име и адреса на вработувачотФакултет за општествени науки-Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Професија или функцијаПрофесор

• Главни активности и одговорностиЕдуцирање и менаџирање на факултетските активности

• Датуми (од – до)2003– 2003

• Име и адреса на вработувачотММ колеџ-Скопје

• Вид на бизнис или секторОбразование

• Професија или функцијаПрофесор

• Главни активности и одговорностиЕдуцирање и менаџирање на факултетските активности

• Датуми (од – до)2001-2003

• Име и адреса на вработувачотАСК-Штип

• Вид на бизнис или секторПроизводство и инжењеринг

• Професија или функцијаИзвршен директор

• Главни активности и одговорностиОрганизирање и водење на активностите од областа на финансии, сметководсто и инвестиции

• Датуми (од – до)2001-2001

• Име и адреса на вработувачотBudget-доо Скопје

• Вид на бизнис или секторRent a car

• Професија или функцијаДиректор

• Главни активности и одговорностиОрганизирање и водење на активностите

• Датуми (од – до)1999-2000

• Име и адреса на вработувачотТутунски комбинат, Скопје

• Вид на бизнис или секторПроизводство и трговија со тутунски производи

• Професија или функцијаДиректор

• Главни активности и одговорностиОрганизирање и водење на активностите

• Датуми (од – до)1994 -1999

• Име и адреса на вработувачотТобачна промет, Скопје

• Вид на бизнис или секторТрговија со тутунски производи

• Професија или функцијаДиректор

• Главни активности и одговорностиОрганизирање и водење на активностите

• Датуми (од – до)1992 -1994

• Име и адреса на вработувачотТехнометал-Вардар, Скопје

Преоект Запорожје, Украина

• Вид на бизнис или секторГрадежништво

• Професија или функцијаДиректор за финансии, сметководство и девизно работење

• Главни активности и одговорностиВодење на финансиските активности

• Датуми (од – до)1991-1991

• Име и адреса на вработувачотElectromontaza (Nig.) LTD

Lagos, Nigeria

• Вид на бизнис или секторТрговија, електрификација

• Професија или функцијаФинансиски директор

• Главни активности и одговорностиВодење на финансиските активности

• Датуми (од – до)1986 -1991

• Име и адреса на вработувачотЕМО-Охрид

• Вид на бизнис или секторПроизводство

• Професија или функцијаДиректор на финансии

• Главни активности и одговорностиВодење на активностите на финансиска оператива

• Датуми (од – до)1985-1986

• Име и адреса на вработувачотЕМО-Охрид

Институт за енергетика, Скопје

• Вид на бизнис или секторПроектирање, инжињеринг

• Професија или функцијаЕкономски проектант

• Главни активности и одговорностиВодење на активностите во областа на Инвестициони проекти

• Датуми (од – до)2000

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“,Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаФинансиско, сметководствено и трошочен планирање, анализа и контрола

• Доделено звањеДоктор на финансиски, сметководствен и трошочен менаџмент

• Ниво во националната класификацијаVIII

• Датуми (од – до)1996

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаПланирање на трошоци

• Доделено звањеМагистер по деловна економија

• Ниво во националната класификацијаСтепен VII 2

• Датуми (од – до)1979-1984

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обукатаУниверзитет„Св. Кирил и Методиј“,Економски факултет“, Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обукатаФинансии, сметководство и банкарство

• Доделено звањеДипломиран економист

• Ниво во националната класификацијаСтепен VII 1

• Датуми (од – до)2006

• ЛокацијаМакедонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Министерство за образование и наука на Република Македонија

• ПозицијаПретседател на комисијата за оценка на учебници за средните школи од економска област

• ОписОценка на учебници за средните школи од економска област

Датуми (оддо)3-5 ноември, 2010

ЛокацијаКипар

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
ATLAS annual Conference 2010, “Mass tourism VS niche tourism” Limassol Cyprus

ПозицијаПрезентер

• Датуми (од – до)05.0ктомври 2013, ICONBEST (Трет меѓународен научен конгрес) на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

• ЛокацијаСкопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, проф. д-р Аце Миленковски, Ректор на Универзитетот

• ПозицијаПретседател на организациониот одбор

• Датуми (од – до)24 март 2011, Втор меѓународен научен конгрес на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

• ЛокацијаСкопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, проф. д-р Аце Миленковски, Ректор на Универзитетот

• ПозицијаЧлен на организациониот одбор, презентер

Датуми (оддо)27 септември 2009, Прв меѓународен научен конгрес на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

ЛокацијаСкопје

Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)
Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, проф. д-р Аце Миленковски, Ректор на Универзитетот

ПозицијаЧлен на организациониот одбор, презентер

Main Menu

2012Сметководствен систем на банки и осигурување, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2010Деловно планирање (во коавторство), Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2010Стратегиски менаџмент (во коавторство), Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2009Статистика (мезоекономски аналитички пристап),, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2008Основи на економија -макро, мезо и микро аспекти, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010Менаџерска економија, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2008Бизнис и претприемништво, Минстерство за образование на РМ, Скопје

2008, 2009Меѓународен бизнис, Универзитет за туризам иџанем мент, Скопје

2008Бизнис планирање и одлучување, Скопје,

2004, 2005,2006, 2007, 2010Сметководство (основи, принципи, апликации) со Контен план

2005, 2010Платен промет, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2004Банкарски сметководствен систем, Скопје

2004Сметководство на трговски стоки, Скопје

2004, 2005, 2006, 2010Современо Финансиско сметководство, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје

2004Маркетинг менаџмент во аквакултурата, Ветеринарен факултет, Скопје,

2000Планирањето и трошоците во претпријатијата, Скопје

1996Планирањето на трошоците во функција на современите аспекти на економичноста, Скопје